Bvas dreigt met opzegging akkoord 'na provocatie minister Vandenbroucke'

Bvas zal niet aarzelen om het lopende akkoord te verbreken als minister Vandenbroucke zijn plannen doorzet om ereloonsupplementen te verbieden bij patiënten die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Zo’n verbod 'druist in tegen alle afspraken en ondermijnt het overlegmodel in de gezondheidszorg'. Voor Bvas gaat het om een oorlogsverklaring.

Afgelopen maandag boog de medicomut zich over het artikel X+20 in het voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen. Met dat artikel wil minister Vandenbroucke een verbod instellen op het aanrekenen van ereloonsupplementen aan patiënten met het Omnio-statuut. Bvas formuleerde een hele waslijst aan argumenten "tegen dit louter politiek geïnspireerd artikel."

Dokter Moens liet eerder deze week desgevraagd al weten dat het wetsontwerp in kwestie "geen applaus ontlokte op de bvas-banken: het is totaal onaanvaardbaar want een aanslag op de vrije geneeskunde, vooral gericht tegen de specialisten." 

Toch doorduwen

Uit discussies deze week bleek dat minister Vandenbroucke het verbod op ereloonsupplementen voor deze categorie van patiënten hoe dan ook wil doorduwen. "Ondanks duidelijk verzet vanwege Bvas stelt het kabinet van minister Vandenbroucke dat er een positief advies voorligt van de medicomut. Dat is ongehoord. Als minister Vandenbroucke zijn plannen doordrijft, rest Bvas geen andere keuze dan deze provocatie te beantwoorden met een opzegging van het akkoord artsen-ziekenfondsen", meent voorzitter Johan Blanckaert.

Technisch gezien zou het syndicaat desnoods punt 8.2.2 van het akkoord kunnen inroepen om het op te zeggen. Dat zegt: "Het akkoord kan geheel of gedeeltelijk worden opgezegd door een partij na goedkeuring van wettelijke maatregelen met betrekking tot reglementering van de ereloonsupplementen, behoudens indien deze maatregelen tot stand kwamen na akkoord met de Nationale Commissie Artsen-Ziekenfondsen."

Intussen is het voorontwerp al gepasseerd bij de  interkabinettengroep en dus trekt de Bvas aan de noodrem.

"Eerste stap afbouw vrije geneeskunde"

Het wetsontwerp bepaalt dat artsen voor ambulante zorg die ze verlenen aan rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming in geen geval hogere honoraria mogen aanrekenen dan de tarieven uit het akkoord. "Deze maatregel komt erop neer dat de tarieven uit het akkoord worden opgelegd aan artsen die het akkoord geweigerd hebben. Door gedeconventioneerde artsen te verplichten zich te houden aan de conventietarieven, ondermijnt minister Vandenbroucke een essentiële pijler uit het overlegmodel", redeneert het syndicaat. Bvas ziet hierin de eerste stap naar de afbouw van het systeem van vrije geneeskunde.

"Als het minister Vandenbroucke erom te doen is de tariefzekerheid voor gezinnen met lage inkomens te verhogen, schiet de maatregel zijn doel voorbij. Patiënten hebben nog steeds de keuze om voor een geconventioneerde arts te kiezen. Ruim 87% van alle artsen heeft het akkoord voor 2022-2023 aanvaard. Een causaal verband tussen het uitstellen van zorg door patiënten en hun keuze voor een al dan niet geconventioneerde arts is nooit vastgesteld."

Niet proportioneel

"Het verbod dat minister Vandenbroucke wil doorvoeren is niet proportioneel", argumenteert het syndicaat. "Als patiënten om financiële redenen zorg uitstellen, heeft dat niet zozeer te maken met de één euro remgeld die ze betalen bij de huisarts, maar veeleer met de vrees dat de geneesmiddelen die de arts voorschrijft te duur zijn of maar gedeeltelijk terugbetaald worden."

Bij een aantal specialisten kan wel een probleem rijzen volgens het syndicaat. "De conventietarieven voor een consultatie bij deze specialisten zijn te laag, waardoor het moeilijk is om de vereiste kwaliteitszorg te bieden tegen de tarieven van het akkoord artsen-ziekenfondsen."

Het syndicaat klasseert de provocatie van minister Vandenbroucke aan het adres van de artsen als 'louter ideologisch'. "Als het echt de bedoeling is om gezinnen met lage inkomens te beschermen, is er een alternatieve maatregel die veel logischer en socialer is. Laat de ziekenfondsen de integrale som terugbetalen aan die patiënten met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming, ongeacht de conventiestatus van de arts die ze consulteren."

> "Supplementen blijven goed differentiatiemiddel" (Johan Blanckaert)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Erik TACK

  09 juli 2022

  Alvorens minister Vandenbroucke deze plannen verder doorzet, zou hij beter eerst de selectiecriteria aanpassen voor de personen met recht op verhoogde tegemoetkoming. De meeste huisartsen hebben in hun patiënteel meerdere mensen met recht op verhoogde tegemoetkoming die in bezit zijn van een riante woning/villa met dito voertuig en bankrekening en daarnaast sommigen nog een onroerend goed in het buitenland. Daarnaast zeker een grotere groep die helemaal geen enkele financiële nood heeft (eigen mooie woning, luxevoertuig en jaarlijkse vakantie maar wel geen schroom heeft om het recht op te eisen om voor 1 euro verzorgd te worden. De overheid zou vele miljoenen euro's kunnen bezuinigen door de verhoogde tegemoetkoming enkel toe te passen voor wiet het ECHT nodig heeft.

 • Jan De Vree

  06 juli 2022

  Doe een tegenvoorstel en verlaag de bijkomende supplementen met 50% voor sociaal zwakkeren en maak ze dan via een toevoeging op artikel 52bis van het WIB wat over blijft voor de arts ook belastingvrij. De belastingen hebben nu ook al 50% van deze kosten teruggevraagd aan de arts die niet in een vennootschap werkt en of niet in loondienst is binnen het ziekenhuis.
  Zodat deze peer in het midden wordt gesneden en de overheid ook nog op de helft van deze inkomsten 50% kan belasten in de inkomstenbelastingen van de artsen die niet in een vennootschap werken. Voor de anderen is het ca 30% voor de vennootschap. Maar wanneer zij deze winst uit de vennootschap willen halen, betalen zij ook extra belastingen.

 • Frank Comhaire

  30 juni 2022

  de honoraria die worden toegekend voor raadpleging bij een arts-specialist (bijvoorbeeld specialist interne geneeskunde) zijn absurd laag. Ofwel wordt de specialist verplicht om de tijd, die wordt uitgetrokken voor de consultatie, danig in te korten dat hij maximum 10 minuten kan besteden, om het aantal consultaties te verhogen. Ofwel kan hij een supplement aanrekenen. Zo niet kan de specialist zelfs de kosten voor personeel en het consultatiekabinet niet meer opbrengen!

 • Paul CHEYNS

  30 juni 2022

  ik ga volledig akkoord met de houding van het BVAS