Cardiale revalidatie helpt hartpatiënten sneller weer aan het werk (BSC)

Een cardiaal revalidatieprogramma blijkt erg gunstig voor hartpatiënten die snel opnieuw aan het werk willen. Uit een studie van de Belgian working group of cardiovascular prevention and rehabilition (BWGCPR) blijkt dat 85 procent van de patiënten die dit programma volgden, al binnen een jaar weer op de werkvloer stond.

De resultaten werden bekendgemaakt op de 39ste editie van het jaarlijkse congres van de Belgian Society of Cardiology (BSC). In vier Belgische revalidatiecentra namen 330 hartpatiënten deel aan de studie. Tijdens de revalidatie volgden de hartpatiënten twee tot drie sessies per week die bestaan uit fysieke training zoals kinesitherapie, maar ook het aanpakken van risicofactoren zoals een hoge cholesterol of roken.

Cardiale revalidatie onder voorwaarden

Cardiale revalidatie start al tijdens de opname in het ziekenhuis en wordt nadien ambulant ingepland, tot 2 à 3 sessies per week. Naast kine worden ook risicofactoren aangepakt zoals hoog cholesterol, roken, hypertensie. Tegelijk wordt de patiënt voorbereid en begeleid als hij of zij het werk hervat. Men houdt eveneens best rekening met negatieve factoren als een lage opleiding en socioeconomlische status en individuele financiële aspecten, naast  culturele of intrafamiliaal invloeden.

Daarnaast zijn er jobgerelateerde factoren zoals fysiek veeleisende werkomstandigheden of ook shift- en nachtwerk bijvoorbeeld.

Die cardiale revalidatie blijkt dus effect te hebben. Van de 85 procent die na een jaar het werk hervatte, was zelfs 67 procent al volledig of gedeeltelijk opnieuw aan het werk tijdens het verloop van het revalidatieprogramma. Toch stelt het onderzoek dat er met verschillende factoren rekening moet worden gehouden. Ook de psychosociale factoren zoals depressie en angst spelen een belangrijke rol, lichtte Johan De Sutter (AZ Maria Middelares) toe.

Prof. Dr. Johan De Sutter diste enkele cijfers op in verband met de status hartpatiënten op het moment van het 'cardiac event' en hun werkhervatting. 38% bleek op dat moment actief, 48% gepensioneerd, 10% met ziekteverlof, en 4% had geen van die drie statuten. Bijna alle actieven (96%) gaat na het hartincident weer aan het werk, maar het percentage voltijdsen van voor het hartincident zakt van 76% naar 70%, het aantal deeltijdsen stijgt van 13 naar 19% (cijfers uit 2019).

Cardioloog-huisarts-arbeidsarts

Jaarlijks krijgen 15.000 Belgen een hartaanval en 35 tot 45 procent van hen was nog aan het werk toen die optrad. "We moeten naar een aanpak gaan waar de patiënt centraal staat en een goede communicatie tussen de cardioloog, huisarts en arbeidsarts erg belangrijk is", stelt professor Marc Claeys, voormalig congresvoorzitter. "We moeten vroeg beginnen praten met de patiënt over de terugkeer naar de job, zelfs al in het ziekenhuis", besluit hij.

> Lees ook: Amper 1,2 cardiologen beschouwt zichzelf als expert onco-cardiologie

> België hinkt achterop tegenover buurlanden

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.