Coronavirus - Huisartsen en ziekenhuizen willen staalname centraliseren

Omdat er een algemeen tekort ontstaan is aan persoonlijk beschermingsmateriaal bij de staalname in het kader van het Covid-19-coronavirus, stellen de huisartsen en de ziekenhuizen voor om de staalname te gaan centraliseren.

Domus Medica en Zorgnet-Icuro hebben daarvoor een generiek model uitgewerkt dat de huisartsenkringen en ziekenhuizen kunnen gebruiken om lokaal afspraken te maken over hoe de staalname best gebeurt.

Domus Medica en Zorgnet-Icuro hebben daarvoor een generiek model uitgewerkt dat de huisartsenkringen en ziekenhuizen kunnen gebruiken om lokaal afspraken te maken over hoe de staalname best gebeurt.

AZ Klina

Het protocol is gebaseerd op het model dat is uitgewerkt door AZ KLINA en de huisartsen uit het noorden van Antwerpen. Huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt voor patiënten die een vermoeden hebben dat ze met het coronavirus zijn besmet. Omdat het beschermingsmateriaal bij staalname in de praktijk niet aanwezig is, is het nodig om de krachten te bundelen. Op die man ier zijn de zorgverleners beter beschermd en wordt er zuinig en oordeelkundig omgesprongen met het schaarse persoonlijk beschermingsmateriaal en andere middelen.

In het voorgestelde samenwerkingsprotocol tussen huisartsen en ziekenhuizen worden patiënten na telefonische triage door de huisarts verwezen naar een centrale plaats voor de staalname. Dat kan een huisartsenwachtpost zijn, een lokaal in een ziekenhuis of eventueel een container. Voordeel van deze centralisatie is dat het beschermingsmateriaal voorhanden is en efficiënt kan worden ingezet.

Patiëntenstroom scheiden

Door het aanbieden van afspraken voor staalnamen buiten de praktijkruimte, is het mogelijk om de patiëntenstroom te scheiden. Op deze manier wordt de gescheiden patiëntenstroom beter bewaakt en wordt overdracht naar andere patiënten en/of diensten vermeden. Belangrijk is ook dat hiermee de spoeddiensten van de ziekenhuizen worden ontlast. Voor patiënten die zich niet kunnen verplaatsen moet er ook bekeken worden hoe mobiele teams de stalen aan huis kunnen afnemen en zo de kans op besmetting verlagen.

Deze maatregelen zullen extra personeels- en materiaalkosten met zicht meebrengen. Huisartsen en ziekenhuizen rekenen op de overheid voor de financiering hiervan. Het voorgestelde samenwerkingsprotocol tussen huisartsen en ziekenhuizen wil met deze maatregelen antwoorden bieden op de (dreigende) schaarste aan beschermingsmateriaal en het gebrek aan duidelijke oplossingen hiervoor.

Eerder was een gelijkaardig denkspoor ook al op touw gezet langs de andere kant van de taalgrens en de stad Luik had al aparte ruimtes ter beschikking gesteld.

> Lees ook: Stad Luik bezorgt containergebouwen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Dirk Van Renterghem

    10 maart 2020

    Prachtige begeleidende foto: degene die het staal afneemt draagt géén handschoenen, en draagt een chirurgisch masker dat wel haar speeksledruppeltje tegenhoudt maar geen eventuele lucht-gedragen aerosols afkomstg van de potentiele zieke. Is het risico dat van drupelinfectie of van lucht-gedrageninfectie?

  • Dirk Van Renterghem

    10 maart 2020

    Prachtige begeleidende foto: degene die het staal afneemt draagt géén handschoenen, en draagt een chirurgisch masker dat wel haar speeksledruppeltje tegenhoudt maar geen eventuele lucht-gedragen aerosols afkomstg van de potentiele zieke. Is het risico dat van drupelinfectie of van lucht-gedrageninfectie?