EMD en privacy: ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor hun software

Onlangs stond de bestrijding van de schending van het EMD weer hoog op de agenda. Maggie De Block werd daarover ondervraagd in de Kamer. Ze herinnert de ziekenhuizen eraan "om ervoor te zorgen dat systemen die gekocht en gebruikt worden van leveranciers en IT-bedrijven, voldoen aan de regelgeving."

We herinneren ons allemaal het schandaal dat ontstond toen verzekeringsartsen zonder medeweten van de patiënten medische dossiers raadpleegden en toen het Vlaams Patiëntenplatform verschillende klachten ontving over Nexuzhealth, het elektronische patiëntenplatform dat in het UZ Leuven werd ontwikkeld.

Vertrouwen van de burgers behouden
Bij de ondervraging in de Kamer was Maggie de Block zeer duidelijk: "De verzekeringsmaatschappijen weten dat ze geen toegang hebben tot de gegevens van de 'patiënt'. De betrokken arts overtrad de wet. Hij beging een misdaad. Ik heb ziekenhuizen en zorgverleners al gewaarschuwd dat de naleving van een regelgevend kader essentieel is om het vertrouwen van de burger te behouden. Ze moeten weten wat ze doen. Er worden structuren en veiligheidsmaatregelen getroffen zodat patiënten op elk moment kunnen controleren wat er met hun gegevens gebeurt".

Ziekenhuizen verantwoordelijk voor hun software
"Het is ook de verantwoordelijkheid van het ziekenhuis om ervoor te zorgen dat systemen die bij leveranciers en IT-bedrijven worden gekocht en gebruikt, voldoen aan de voorschriften."

De Block voegt er nog aan toe dat "als er klachten zijn, ziekenhuizen hun leverancier moeten vragen om de software aan te passen. Deelname aan het beveligingscomité informatica van de sector en overleg over informatiebeveiliging is verplicht voor ziekenhuizen."

Ze wijst er tot slot op dat "als softwareleveranciers zich niet aan de wetgeving houden, ze een andere job moeten zoeken." De boodschap laat aan duidelijkheid niets te wensen over.

Lees ook:

Nexuzhealth weerlegt klachten over privacyschending

Medisch dossier: verzekeringsarts kijkt mee

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.