Euthanasie voor assisen - Onafhankelijkheid centraal (update)

De getuigenis van Wim Distelmans, voorzitter van de euthanasiecommissie, zorgde voor opschudding op het proces Tine Nys. Dr. Distelmans stelde dat de beschuldigde arts wel onafhankelijk konden zijn ten opzichte van de patiënt, maar zijn eigen onafhankelijkheid werd in twijfel getrokken. Even later gold dat ook voor Fernard Keuleneer, de advocaat van zus Sophie Nys.

De huisarts van Tine Nys trad op als voorafgaand aan de levensbeëindiging geraadpleegde arts. Volgens de wet moet die onafhankelijk zijn ten opzichte van de patiënt, maar volgens het Openbaar Ministerie kan hij als haar huisarts niet als onafhankelijk beschouwd worden. Distelmans volgde die stelling niet. "In deze casus was de huisarts volgens mij d eontologisch correct. De huisarts kan in mijn visie advies geven, omdat hij niet de behandelende arts is wat de euthanasieproblematiek betreft."

Het dossier van Tine Nys in 2010 "is zonder problemen gepasseerd", zei dr. Distelmans. "Zonder discussie, zonder inzage van het verzegeld gedeelte. We wisten dus ook niet dat het om Tine Nys ging." Dat werd door het Openbaar Ministerie en de burgerlijke partijen in twijfel getrokken.

Wraken

Advocaat van de burgerlijke partij Joris Van Cauter overliep het registratiedocument voor de euthanasiecommissie. "In het anonieme gedeelte staan voldoende gegevens om uit te maken dat het over Tine Nys ging, er staat zelfs tot drie keer Tine in geschreven", zei Van Cauter. "Dat komt op de commissie en u vindt het niet nodig dat u zich moet wraken? U weet perfect dat het over Tine gaat op basis van het registratieformulier. Ik ben verbijsterd", poneerde aanklager Clarysse. "Ik moet me alleen onthouden als het gaat over een dossier waar ik zelf betrokken ben als uitvoerend arts", reageerde Distelmans.

Vermassen vroeg Distelmans wie in de commissie zat op het moment van het dossier van Tine Nys. Daaruit bleek dat Fernard Keuleneer, de advocaat van zus Sophie Nys, optrad als plaatsvervangend lid. "Ik val daar achterover van", aldus Vermassen. "Plaatsvervangende leden hebben geen stemrecht", reageerde Keuleneer, die liet acteren dat hij toen op geen enkele wijze betrokken was in het dossier.

Maar nu is na spoedoverleg beslist dat Fernand Keuleneer zich moet terugtrekken als advocaat van de burgerlijke partij omdat hij plaatsvervangend lid was van de euthanasiecommissie. Dat heeft de stafhouder van de Gentse balie bekendgemaakt op het Gentse hof van assisen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.