GZA en ZNA zoeken toenadering

De netwerking tussen de ziekenhuizen blijft boeien. Nu schuiven de grootste twee in Antwerpen, ZNA en GZA, op naar elkaar. En dat onder impuls van Wouter De Ploey, kersvers CEO ZNA. Aan GZA-kant staat grote baas Etienne Wauters aan het roer om de nieuwe koersrichting uit te zetten.

We praten (concreet) over het bundelen van onze krachten”, luidt het. Waarom nu plots dit initiatief? Beide ziekenhuizen wijten dat aan 'evoluties in het ziekenhuislandschap de afgelopen maanden':

  • De overheid spoort aan tot het ontwikkelen van expertisecellen;

  • De ziekenhuisfinanciering zet aan tot een rationalisatie van diensten en bedden: in dit geval meer dan 3.000 bedden en 1.000 artsen verspreid over de 3 GZA-ziekenhuizen en 9 ziekenhuizen van ZNA in het centrum, het zuiden en het noorden van de stad;

  • De schaalvoordelen zijn aanzienlijk;

  • Beide organisaties hebben een evenwichtig en complementair karakter en hoeven hun identiteit niet te verliezen.

Daar hoeft het niet bij op te houden want "gezamenlijke investeringen behoren alvast tot de mogelijkheden en samen zijn ZNA en GZA Ziekenhuizen eveneens een aantrekkelijke partner voor samenwerking met universitaire centra en UZA in het bijzonder."

Beide organisaties beklemtonen dat, wat ook het resultaat wordt van deze oefening, de zorg voor de patiënt steeds centraal zal blijven staan. Meer nog: "Het zal alleen maar leiden tot een grotere kwaliteit en een sterkere patiëntenbeleving."

Wat die samenwerking (geen overname) betreft: er wordt al gepraat over

  • Moeder- en kindzorg;

  • Interventionele radiologie in het raam van beroertezorg/neurologie;

  • De integratie van de apotheek;

  • Gezamenlijk opzetten van een EPD-pakket (elektronisch patiëntendossier).

Intussen zoekt men naar een aangepast juridisch model om de gezamenlijke activiteiten te borgen en verdere samenwerking stimuleren.

Concrete voorstellen klaar tegen najaar 2016

Een ruw tijdschema is al opgesteld. Tegen de zomer komt er een intentiebrief. Vervolgens zouden de principes worden afgetoetst met verschillende stakeholders. Tot slot willen de raden van bestuur de verdere besluitvorming voorbereiden tegen september 2016, moment waarop alle mogelijke beslissingsorganen de knoop moeten doorhakken. 

ZNA stelt zo’n 7.000 mensen tewerk, onder wie 600 artsen die dagelijks ongeveer 5.000 patiënten verzorgen. De GZA-ziekenhuizen tellen zowat 3 200 medewerkers en een 400-tal artsen. Elke dag vinden ca. 1.300 patiënten de weg naar GZA Ziekenhuizen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.