Hematologen en medisch oncologen naar toezichtshonorarium daghospitaal

Een opmerkelijk verhaal schetst het ASGB als het gaat om de voorgeschiedenis om tot een koosjer toezichtshonorarium daghospitaal te komen voor hematologen en medisch oncologen. Een grijze zone die mettertijd moet uitmonden in een nieuw KB dat alles legaliseert…

Diverse hematologen deden onlangs hun beklag over de onderwaardering van hun discipline en vooral dat ze veel werk via de dagkliniek gratis moesten doen. En dat terwijl ze samen met de medisch oncologen al niet tot de best bedeelde disciplines behoren (behalve als ze in een pool zitten met radiotherapie).

Omzeilen

Het ASGB zet in op de invoering van een toezichtshonorarium voor de dagkliniek, luidt het. Een raadpleging aanrekenen op de dag van een daghospitalisatie waaraan een maxiforfait gekoppeld is, is evenwel verboden. Dat omzeilen enkele ziekenhuizen door de raadpleging een dag vroeger te plannen, wat dan weer niet erg patiëntvriendelijk is.

Verwant hiermee is de vraag om de hematoloog het coördinatiehonorarium van de MOC voor hematologische maligniteiten te kunnen laten aanrekenen, een voorstel dat een werkgroep over de volledige herziening van de MOC-nomenclatuur nog bespreekt.

Het ASGB/Kartel diende alvast een dossier in bij de werkgroep inwendige geneeskunde van de TGR en vervolgens een behoeftenfiche bij de medicomut. Bij de verdere voorbereiding en budgettaire analyse bleken heel wat internisten het volgende nomenclatuurnummer  te gebruiken: 598404 (1). Merkwaardig, stipt het ASGB aan, want internisten hospitaliseren gewoonlijk in een D-dienst (en geriaters in G) onder het nummer 598706 (2) of 598205 (3). Overigens genereren die laatste  nummers een hoger honorarium.

Oneigenlijk gebruik

Deze nomenclatuurnummers worden door sommigen blijkbaar gebruikt voor het toezicht in de dagkliniek. Terwijl dit toezichtshonorarium in principe gekoppeld is aan een gefactureerde verpleegdag en niet bedoeld voor ambulanten, het statuut dat een patiënt in de dagkliniek toch heeft, analyseert het ASGB. Op de Rizivsite staat bij deze nummers telkens duidelijk ‘gehospitaliseerd’, er bestaat zelfs geen ambulant nummer.

Het ASGB vermoedt dat de vroegere directeur-generaal van het Riziv (Ri De Ridder, red.) aan een collega die hem die vraag gesteld had, geantwoord dat de toezichtshonoraria van artikel 25 wel degelijk mogen worden aangerekend in de dagkliniek. “Zoals wel vaker gebeurt heeft het Riziv dit antwoord niet publiek gemaakt maar alleen gericht aan de vraagsteller. Er bestond wel een interpretatieregel. Niet alleen het toezichthonorarium mag worden aangerekend maar ook het nummer 599082 als een collega van een andere discipline in consult gevraagd wordt”, luidt het verder.

Verwarring

Een recente ASGB-vergadering met (pediatrische) hematologen van verschillende ziekenhuizen leert dat sommigen deze honoraria aanrekenen, sommigen er nog nooit van gehoord hadden, en sommigen ervan wisten maar dit in hun ziekenhuis niet konden aanrekenen omdat de directie er van uitging dat dit verboden was.

“Ook voor ziekenhuisdirecties was de situatie dus blijkbaar erg onduidelijk alhoewel in de overeenkomst ziekenhuizen-verzekeringsinstellingen de aanrekening van het toezicht duidelijk toegelaten wordt (zonder dat dit ooit in de medicomut ter sprake kwam”, stelt het ASGB vast. Daarom vroeg het syndicaat administrateur-generaal van het Riziv (Jo De Cock, red.) meermaals om verduidelijking. De vraag werd in eerste instantie doorgespeeld aan de Technisch-Geneeskundige Raad (TGR) maar die kan kennelijk niet beslissen of een brief van de directeur-generaal herroepen moet worden. Daarom meldt het pas afgesloten akkoord dat de aanrekening is toegelaten (punt 4.2.2) en er zal hierover nog een omzendbrief worden opgesteld.

2021

Het ASGB bekwam wel dat het honorarium voor de (pediatrisch) hematologen wordt opgewaardeerd tot 60 euro en dat dat in een tweede fase ook het geval zal zijn voor de medisch oncologen, en op vraag van Bvas in laatste instantie dan ook voor chemotherapie bij systeemziekten.

Hoewel het akkoord maar voor 1 jaar werd afgesloten is er toch een formeel engagement om dit in 2021 te realiseren, maakt het ASGB zich sterk. Voor alle opgewaardeerde prestaties wordt een verslag aan de behandelende huisarts verplicht zoals voordien bepaald werd voor de raadpleging. En alles moet nog in een KB gegoten worden en de lange weg naar het Staatsblad volgen. “Hoe dan ook kan u vanaf nu met gerust gemoed al 598404/598146 aanrekenen”, analyseert het syndicaat.

(1 ) Honorarium voor toezicht op patiënt, verschuldigd aan de specialist voor inwendige geneeskunde, voor cardiologie, voor pneumologie, voor gastroënterologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie, voor pediatrie, voor reumatologie, voor medische oncologie, voor geriatrie: eerste vijf dagen, per dag C 16 + Q 30  (€ 22).

(2) Toezicht door een geneesheer die is erkend als specialist voor inwendige geneeskunde, voor cardiologie, voor gastro-enterologie, voor pneumologie, voor reumatologie, voor neurologie, voor neuropsychiatrie, voor psychiatrie, voor medische oncologie op een in een dienst D opgenomen zieke:  de eerste vijf dagen, per dag C 20

(3) 598205 door een geaccrediteerde geneesheer specialist, de eerste vijf dagen, per dag C 20 + Q 30 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.