Het ‘investeringsplan’ artsen dat op tafel ligt

Het Riziv-Verzekeringscomité keurde de begroting gezondheidszorg goed met de steun van de artsen en de ziekenfondsen. Als op 21 oktober de Algemene Raad van het Riziv een oordeel velt, kan nadien enkel nog de regering/Maggie De Block een veto stellen.

Alle syndicaten onderschrijven het volgens hen positieve voorstellingspakket dat blijk zou geven van een innoverende benadering van het budget voor gezondheidszorg. Ze dringen aan op investeringen en een verhoging van de groeinorm. Er zou in totaal een marge bestaan van ruim 100 miljoen voor nieuwe initiatieven. Die moest dan verdeeld worden, een taak waarmee de ziekenfondsen zich bezighielden.

In de begroting zou ook 18 miljoen voorzien zijn voor nieuwe initiatieven voor de artsen. Eerst was er sprake van hooguit 10 miljoen.

Voor de huisartsen staat wat geld opzij voor de informatisering van hun gmd en de wachtposten (8 miljoen). Sommige specialisten kunnen in principe rekenen op een verhoging voor een eerste consultatie (10 miljoen).

Daarnaast zou een algemene revalorisatie van 20% voor de consultatie van zowel huisartsen als specialisten 440 miljoen vergen. Geld dat er duidelijk niet is. Een verdere verdeling moet de volgende weken nog worden uitgewerkt. Tenminste als dit voorstel het haalt.

Het is nu afwachten of de Algemene Raad van het Riziv, die op 21 oktober samenkomt, het voorstel goedkeurt dan wel wijzigt of afkeurt.

Het is ook de bedoeling om nadien ‘transversaal’ te overleggen via een werkgroep en dus de beruchte silo’s te doorbreken waarin de budgetten opgesloten zitten. Maar om daartoe te komen, is er nog veel werk aan de winkel. En de onderhandelaars willen zeker deze stap niet zetten met het besparingsmes op de keel.

Op de achtergrond hiervan is de werkgroep hervorming nomenclatuur nu echt concreet aan de slag gegaan. Een eerste resultaat hiervan in de vorm van een rapport kunnen we volgens insiders pas over ruim een halfjaar verwachten. De volgende maanden zouden de kaarten op het vlak van de federale regering een stuk duidelijker moeten liggen. Al weet je nooit in de Belgische politiek.

 

Een overzicht in deze tabel.

 

Investeringsplan Verzekeringscomité – in duizenden euro’s

 

 

Technische ramingen 2020

27.893.638

Uitzonderlijke kosten

-182.236

Besparingen farma

-162.060

Eventuele compensaties ziekenhuissector

-57.084

Technische ramingen met besparingen

27.492.258

Budgettair objectief 2020

27.593.648

Marge voor nieuwe initiatieven

101.390

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.