Hoofdarts AZ Sint-Blasius Dendermonde neemt ontslag

Zit er iets in het water van de Dender? Na de hoofdarts van OLV Aalst geeft nu ook de hoofdarts van AZ Sint-Blasius Dendermonde er de brui aan. De omstandigheden verschillen wel, meent hij.

Vorige week raakte bekend dat dr. Eric Wyffels de handdoek in de ring gooit als hoofdarts van het OLV Aalst. Maar eigenlijk gebeurde hetzelfde ook al enkele weken voordien met Raf Jacobs, hoofdarts AZ Sint-Blasius Dendermonde. Wel verschilden de omstandigheden wat.

“Ik ben ruim vijf jaar halftijds NKO en halftijds hoofdarts”, licht dokter Jacobs toe. “Ik werk weliswaar samen met een adjunct-hoofdarts, anesthesioloog Walter Swinnen. Hij doet dat uitstekend, ik heb er veel hulp aan want hij is complementair. Maar halverwege dit jaar kwam ik al tot de conclusie dat de combinatie NKO en hoofdarts zoals ik die invulde, niet vol te houden was. De eindverantwoordelijkheid dragen legt toch wel wat druk op mijn schouders. Er zijn weken dat ik elke avond vergader, maar dan moet ik er ’s anderendaags als NKO wel staan. In operatiezalen en raadplegingen. Als hoofdarts moet je bovendien ook urgenties oplossen.”

De combinatie kruipt dus niet in je kleren en het is moeilijk om je voortdurend op twee dingen tegelijk te focussen.

Dilemma

“Ik heb wel veel geÏnvesteerd in management- en leiderschapsopleidingen, maar op een gegeven moment is de combinatie niet meer mogelijk”, vervolgt dr. Jacobs. “De kans bestond dat ik verder evolueerde naar een voltijds hoofdartsenschap, maar niet zonder mijn adjunct-hoofdarts waarmee ik prima samenwerk. Bovendien vergde de netwerkvorming ook nog een pak extrawerk. Met tot nu toe heel weinig concrete resultaten, wat overal zo is."

"Aan de raad van bestuur heb ik mijn dilemma voorgelegd: ik zag het niet zitten om nog lang zo op de toppen van mijn tenen te lopen. Allebei de functies vervul ik graag, maar ik heb een lichte voorkeur om te evolueren naar voltijds hoofdarts. Alleen: dat is een kost voor een ziekenhuis. En ze zouden mijn adjunct-hoofdarts mee moeten blijven betalen, wat budgettair niet haalbaar was.”

Geldt de combinatie hoofdarts en voeling houden met de medische praktijk niet voor al uw collega’s? En zorgt dat niet voor een ongemakkelijke spreidstand?

R. J.: “Net daarom opteerde ik er van bij het begin voor om niet voltijds hoofdarts te worden. Maar als je 20 jaar of langer klinische praktijk hebt gehad, blijf je wel die voeling houden. Een groot verschil zijn artsen die een geneeskundediploma hebben, maar nooit in een ziekenhuis werkten. Dat ligt anders.”

“Van vele collega’s hoor ik dat het jammer is dat ik ermee stop, maar ze tonen veel begrip. Ik heb me ook altijd gerespecteerd gevoeld, al vond ik dat ik altijd moest vechten met heel weinig wapens, behalve mijn overtuigingskracht. Vechten voor de patiënt, maar ook om alles financieel draaiend te houden, de verpleegkundigen en de collega’s-artsen gelukkig te houden.”

Andere cultuur

“Een extra uitdaging voor ons netwerk is dat met de twee ziekenhuizen Lokeren/Sint-Niklaas enerzijds en Dendermonde anderzijds twee vzw’s bij elkaar gebracht worden die tot nu op geen enkel vlak samenwerkten. Dat verschilt enigszins met andere netwerken. In die zin was de keuze voor Aalst voor ons veel logischer geweest.”

“We hebben geleerd dat elk ziekenhuis in ons huidige netwerk een sterk verschillende cultuur heeft en het vergt tijd om elkaar te begrijpen. Dat verwijt ik niemand. Zeker niet de overheid. Maar hadden de twee ziekenhuizen van Aalst samen met Dendermonde meer druk gezet om samen te werken, dan was het wel gelukt. Alle organen van die verschillende ziekenhuizen in het Denderbekken hebben zich nooit achter een gezamenlijk plan geschaard.

Op een bepaald moment heeft de overheid natuurlijk wel een rol gespeeld en moesten we van bovenaf naar Sint-Niklaas. Hadden we toen met Aalst al een afspraak gehad, dan kregen ze ons daar niet meer uit elkaar. Kijk naar het E17-netwerk. Toch ben ik de laatste om iemand een steen te werpen. Misschien doe ikzelf nog wel iets met de bagage die ik vergaarde als hoofdarts, maar nu neem ik even afstand.”

Intussen is het OLV Aalst aan bezinning toe in de nasleep van het ontslag van dr. Wyffels. Overleg was gepland tussen medische raad, directie, raad van bestuur. Een aantal zaken moet dringend worden uitgekristalliseerd, heet dat dan. Tot dan geldt een communicatiestop.

> Lees ook: "We zijn geen willoze spelers in het netwerkverhaal"

> Eric Wyffels stapt op als medisch directeur OLV Aalst

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc LESAGE

    29 november 2019

    Uitgekristalliseerd .Prachtig!Waar halen ze al die wolligheden .Zoals ik hoorde kn de consultancy :7procent content en de rest wollge perceptie