Dendermonde: “We zijn geen willoze spelers in het netwerkverhaal”

Raf Jacobs, hoofdarts van het AZ Sint-Blasius Dendermonde, geeft toelichting bij de positie van zijn ziekenhuis wat de netwerken betreft. Kiest Dendermonde er nu voor om het netwerkcharter, dat het eerder tekende met de Aalsterse ziekenhuizen, verder uit te werken? Of wordt het geweer van schouder veranderd en richt het zich op het AZ Nikolaas/AZ Lokeren, een optie die de voorkeur wegdraagt van de Vlaamse overheid?

Vooreerst merkt dr. Jacobs op dat de overheid het recht heeft om voorkeurscenario’s op te stellen: “Dit betekent evenwel niet dat ons ziekenhuis zich een willoze speelbal voelt in het netwerkverhaal.” Hij ziet twee basisvoorwaarden om tot een degelijk netwerk te komen:

  • een werkbaar overheidskader;
  • de vaste wil van de partners om te slagen.

Hoe verloopt het beslissingsproces in het AZ Sint-Blasius? “Eind vorig jaar evalueerden we samen met de medische raad wat op tafel lag. Als vrije organisatie beslisten we tot verkennende gesprekken met het AZ Nikolaas zonder meteen de banden door te knippen met Aalst. Aalst is geen afgelopen verhaal, maar we boeken weinig vooruitgang. Bij onze beslissing hielden we uiteraard ook rekening met de argumentatie van minister Vandeurzen  om ons in een andere richting te sturen. Daar zit een logica in: de kabinetten dragen de verantwoordelijkheid voor het hele ziekenhuislandschap, vandaar wellicht dat ze samenwerking met AZ Nikolaas als een betere keuze beschouwen.”

Niet elke samenwerking mogelijk

Is het niet vreemd dat iedereen eerst alle vrijheid kreeg om bottom-up te werken en nu de controle plots verstrakt als blijkt dat een en ander niet strookt met de overheidsplannen? “De koersverandering klopt, maar de eigen visie van de minister is ook niet nieuw”, meent dokter Jacobs. “Op 30 november 2016 werden de ziekenhuizen uitgenodigd door het kabinet van minister De Block voor een informatiesessie: toen werd al gesteld dat er geen blinde vlekken mochten vallen in het landschap. Niet om het even welke samenwerking zou mogelijk zijn, Op 8 maart 2017 lichtte ook Zorgnet-Icuro de plannen toe, met toen al een tijdsschema. Eind 2017 moesten we onze intenties kenbaar maken, heette het destijds al. We zouden worden beoordeeld op basis van een gepaste invulling van het landschap, luidde het.”

De Dendermondse hoofdarts bevestigt wel dat de overheid laat was met de intekening en studies van de logische zorggebieden – deze laatste werden pas einde 2017 voorgesteld. “Anderzijds: de stap naar netwerken kwam er mee op vraag van de sector zelf.”

Dat het juridische kader er al had moeten liggen en nog steeds ontbreekt? “Dat klopt, het ligt nog niet vast, maar de sector kon vooraf toch al  voorbereiden en ook in de ziekenhuizen hadden de geesten tijd nodig om te rijpen.”

Dokter Jacobs stelt wel vragen bij de huidige ideale grootte van de netwerken (dekking van 400.000 tot 500.000 inwoners). “De studies waarop dat criterium gebaseerd is, dateren al van 2005/2006. Ze zijn dus ruim 10 jaar oud. Als we weten dat pas in 2007 de I-Phone en mobile health begonnen door te breken op de markt, is dat een eeuwigheid geleden. Het ideale netwerk zou vandaag misschien flink wat meer dan 500.000 inwoners dekken!”

P.S.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.