Jos Vanhoof nieuwe voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

Het bestuursorgaan van het Vlaams Artsensyndicaat (Vas) verkoos Jos Vanhoof tot nieuwe voorzitter. De huisarts uit Lommel treedt in de voetsporen van Dr. Marc Moens, die zijn vertrek aankondigde na zeven jaar voorzitterschap. Dr. Sylvie Geurts blijft aan als ondervoorzitter, dr. Christophe Spaas werd verkozen als tweede ondervoorzitter.

Het Vlaams Artsensyndicaat overkoepelt de twee Vlaamse Kamers. De afdelingen van Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg enerzijds en van Oost- en West-Vlaanderen anderzijds. Dr. Bart Dehaes is voorzitter in Antwerpen, Dr. Yves Louis in Kortrijk.

"Beide Kamers samen"

De plannen van Jos Vanhoof zijn ambitieus. Zo wil hij naar analogie met ABSyM Wallonie -de twee Waalse Bvas-afdelingen gingen samen- streven naar een fusie van beide Vlaamse afdelingen. “We ijveren voor een intense en efficiënte samenwerking tussen beide Vlaamse Kamers die op termijn uitmondt in één enkele afdeling voor heel Vlaanderen.”

Het ligt niet in de aard van de nieuwe VAS-voorzitter om zich reactief op te stellen. De New Deal van minister Vandenbroucke wil hij beantwoorden met een hervormingspakket dat bottom-up, vanuit de huisartsen, tot stand komt. “Ik zie het huisartsentekort als een eerste belangrijke werf in wat ik ‘Our New Deal’ noem. Wat betekent het om voldoende hoog kwalitatief zorgaanbod te hebben? Wat voor soort zorg willen we aanbieden en hoe? In netwerken? Ja, maar dan met respect voor de praktijkvorm en keuzes van elke arts.”

Zowel in de New Deal van minister Vandenbroucke als in de green paper ‘Together we make change happen’ ligt de nadruk te veel op de betaling per capita. Dr. Vanhoof verzet zich niet tegen een gemengd betaalsysteem op voorwaarde dat de prestatiegebonden financiering de doorslag geeft, zodat er voldoende financiële incentives blijven om de zorg toegankelijk en uitvoerbaar te houden.

Nieuwe generatie

Met het oog op de medische verkiezingen van volgend jaar, heeft het Vlaams Artsensyndicaat definitief de verjonging ingezet. De twee ondervoorzitters, Christophe Spaas en Sylvie Geurts zijn dertigers. Maar daar blijft het niet bij. Met Stijn Geysenbergh, Frederik Kao, Joris Aerts en Toon Ceyssens is binnen het Vas een nieuwe generatie aangetreden die vanuit het zorgveld invulling geeft aan de bekommernissen van de jonge huisartsen. “Met deze verjonging en ‘Our New Deal’ gaan we als team naar de verkiezingen. Together we will make change happen.”

> Dr. Bart Dehaes nieuwe voorzitter Vas Antwerpen

> Bvas vraagt dringend overleg minister Verlinden na gijzeling huisarts

> Richtinggevende poll Vas over teleconsult

> Dr. Johan Blanckaert nieuwe voorzitter Bvas

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.