KCE gewonnen voor consultaties via beeldscherm

Voor het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) zijn er voldoende aanwijzingen dat videoconsultaties voor chronische patiënten verder aangemoedigd kunnen worden. Het KCE beveelt in dat verband ook aan om een beleid te ontwikkelen voor (de terugbetaling van) videoconsultaties, en voor digitale zorg in het algemeen, en om dit stapsgewijs en weloverwogen in te voeren.

"Dit is ook in lijn met recente aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) en het stimuleringsbeleid van Frankrijk en Nederland", schrijft het KCE in zijn jongste advies.

Op vraag van het Riziv en het UZ Namen ging het KCE na welk effect videoconsultaties hebben op de gezondheid van de patiënten met een ch ronische lichamelijke aandoening. Ook werd nagegaan hoe videoconsultaties worden gebruikt in Nederland en Frankrijk.

Het KCE stelt vast dat er vandaag geen wetenschappelijk bewijs is voor een verschil tussen videoconsultaties en "normale" consultaties voor het effect op de gezondheid van de patiënten. Zorgverleners bleken wat huiverig om videoconsultaties te gebruiken. Ervaringen uit Nederland en Frankrijk leerden ook dat de invoering van videoconsultaties een lange weg is met veel hobbels.

Ingehaald door de realiteit

Tijdens de studie brak de coronacrisis uit, en werden de onderzoekers ingehaald door de realiteit. Consultaties op afstand via telefoon en beeldscherm werden plots overal toegelaten én terugbetaald, niet alleen in België, maar wereldwijd.

"Er wordt best van de huidige dynamiek gebruik gemaakt om dit soort 'digitale' zorg verder in te voeren, als een nuttige aanvulling op een face-to-face consultatie, niet om deze te vervangen", zo luidt de conclusie.

Geïnformeerde toestemming

Toch zijn er een aantal voorwaarden verbonden, waarvan de geïnformeerde toestemming van de patiënt een belangrijke is. "De beroeps- en patiëntenverenigingen zullen samen moeten bepalen wanneer videoconsultaties nuttig kunnen zijn en wanneer niet, en welke voorwaarden er vervuld moeten zijn", concludeert het KCE.

Voorts blijkt een overvloed aan toepassingen voor videoconsultaties en voor zorgverleners en patiënten is het niet eenvoudig om door de bomen nog het bos te zien. Ook dienen er garanties te zijn dat ze veilig en volgens alle wettelijke vereisten gebruikt kunnen worden. Daarom zou een onafhankelijke overheidsorganisatie alle toepassingen op een transparante wijze moeten beoordelen en een lijst publiceren.

Op zijn minst moeten ze voldoen aan de privacywetgeving, integratie met het Belgische eHealth systeem toelaten en inpasbaar zijn in het persoonlijk gezondheidsportaal. Zo wordt voorkomen dat een patiënt of zorgverlener meerdere toepassingen moet gebruiken.

Meer info vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.