Kroniek van een aangekondigde oogzorgoorlog

Het is zover: zoals de oftalmologen al herhaaldelijk lieten verstaan, ondernemen ze stappen tegen het KB van minister De Block dat de oogzorg hervormt. Ze trekken naar de Raad van State 'tegen een slordig KB dat de deur openzet voor misbruiken'.

De oftalmologen nemen het niet dat ze naar eigen zeggen pas op het kabinet De Block werden uitgenodigd (02/04) exact tien dagen voor de publicatie van dat besluit terwijl het ontwerp al weken eerder getekend was door de koning (27/02).

"Minister De Block zweeg hierover in alle talen. Wat wij interpreteerden als een uitnodiging tot overleg bleek een loutere kennisgeving van een reeds genomen besluit."

Maar er is meer. Voor de beroepsvereniging en het syndicaat is de kwaliteit van dit besluit ondermaats, bulkt het van onduidelijkheden en tegenstrijdigheden en is het vatbaar voor discussies en interpretaties.

Doorverwijzen

Neem nu de doorverwijscriteria. De ‘orthoptist/optometrist’ moet de patiënt doorverwijzen naar een specialist in de oftalmologie bij verlies in de gezichtsscherpte "groter dan 1 lijn tussen twee consulten voor brilafwijkingen tot 8 D en een astigmatisme < 3 D".

Als men weet dat er op een decimale visusschaal (de meest courant gebruikte) geen klinisch significant verschil is tussen een visus van 10/10 en 8/10, terwijl men zich wel zorgen moet maken bij een visusdaling van 2/10 naar 1/10, zullen met dergelijke verplichtingen belangrijke oogafwijkingen over het hoofd worden gezien en/of zullen andere patiënten zonder echte problemen nutteloos doorverwezen worden naar de oogarts."

"Bovendien, waarom hebben deze verplichtingen – volgens het KB – alleen betrekking op patiënten met een brilafwijking tot 8 D en een astigmatisme kleiner dan 3 D? De patiënten met een hogere brilafwijking hebben evenveel zo niet meer kans voor een daling van hun gezichtsscherpte met onomkeerbare gevolgen indien deze niet vroegtijdig worden opgespoord."

Deur open voor misbruiken

Dit KB verminkt volgens de oogartsen ook het bestaande statuut en de competenties van de echte paramedische orthoptist zoals beschreven in het bestaande KB van 07/07/2017. En het zet de deur open voor misbruiken door een (para)medische activiteit toe te vertrouwen aan een optometrist, die zijn belang vindt in de verkoop van optische hulpmiddelen.

"Het meest ongehoorde echter vinden we dat niet of onvoldoende gekwalificeerde personen voortaan taken binnen de oogzorg kunnen uitvoeren louter omdat een school hen daartoe een document aflevert, waardoor die personen dezelfde handelingen mogen verrichten als een bachelor orthoptie."

Verder verwijzen de oogartsen ook naar onze onlineversie van 9 mei - vandaag ook in onze papieren editie - waarin we een interview publiceerden met minister De Block die zegt:  ”De oftalmologen kwamen hier vaak over de vloer”. Het vorige bezoek van de oftalmologen omtrent de takenverdeling binnen de oogzorg aan het kabinet van minister De Block dateert van 19 oktober 2015."

Volksgezondheid beschermen

Wat voor de oftalmologen evenmin door de beugel kan, is dat minister de Block de adviezen naast zich neerlegt van de Federale Raad voor Paramedische Beroepen en de Technische Commissie voor Paramedische Beroepen. De minister neemt het woord corporatisme in de mond, maar de oftalmologen vinden dat ze de Volksgezondheid beschermen: "Wachttijden worden niet verkort door 5 000 opticiens die geen medische kennis hebben, een paramedische erkenning te geven en de minister devalueert de kwaliteit van de oogzorg in dit onsamenhangende KB."

"Dit KB heeft nood aan een dringende herziening tijdens de volgende legislatuur. Wat het KB vandaag stipuleert is onmogelijk te realiseren in de dagelijkse praktijk", besluiten de beroepsgroep en het syndicaat. Daarom zullen het syndicaat en de beroepsgroep SOOS en BBO weldra juridische procedures inleiden om dit KB nietig te laten verklaren. 

Lees ook: oorlog om de oogzorg in de maak en het interview met de minister in onze papieren editie van vandaag.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.