Oorlog om de oogzorg in de maak? 

Zowel Maggie De Block als het Oogartsensyndicaat schermen met de kwaliteit van de oogzorg. De eerste om de nieuwe opleiding orthoptie/optometrie in te voeren, het syndicaat om die opleiding tegen te houden.

“Om de kwaliteit van oogzorg te verbeteren voor de burger, creëert minister van Volksgezondheid Maggie De Block een nieuw paramedisch beroep: de orthoptist-optometrist. Oogmetingen worden op die manier wettelijk geregeld, waardoor er controles op kunnen gebeuren én patiënten hun rechten kunnen afdwingen”, luidt het officieel.

Het kabinet wijst op een ‘grijze zone’ waardoor optometristen en opticiens te goeder trouw oogcontroles uitvoeren maar niet altijd de nodige vorming genoten. Zonder wettelijke regeling kan de FOD Volksgezondheid bovendien geen controles uitvoeren en dus vindt de minister dat ze een nieuw paramedisch beroep mag invoeren of het beroep van orthoptist met nieuwe bekwaamheden en nieuwe taken mag ‘verrijken’.

In bepaalde gevallen zijn orthoptisten-optometristen verplicht om mensen te verwijzen naar een oogarts. Dat is bijvoorbeeld het geval bij iemand jonger dan 16 jaar of bij vermoedens van een oogaandoening.

Kortgesloten

De oogartsen vinden het op zijn minst eigenaardig dat de minister hiervoor zeer eigengereid tewerkgaat: ze legde het geconsolideerd advies van de werkgroep met vertegenwoordigers van de Federale Raad van Paramedische Beroepen (FRPM) de Hoge Raad voor Artsen-Specialisten en Huisartsen (HRASHA) en de Technische Commissie van de Paramedische beroepen (TCPM) naast zich neer en bestempelde dat als “kwestieus”. “Het eensluidend advies van de COB (akademische oogheelkundige wereld) en het advies van de Belgische Vereniging van Orthoptisten wordt genegeerd”, reageren ze verbolgen.

Door eigenhandig de optometrist te erkennen als paramedicus die dan medische activiteiten mag combineren met commerciële activiteiten als verkoper in de optiekwinkel, dreigt volgens hen de scheiding tussen het medische en het commerciële te verdwijnen. Bovendien worden de handelingen van de bachelor oogzorg zo gewijzigd dat hij of zij in de eerste lijn diagnoses zal stellen bij een vraag in oogzorg, klinkt het nog. Sterk is ook dat de oogartsen niet eens een afschrift van de komende wijzigingen in KB78 mogen inzien.

“Kan men eerstelijndiagnostiek toevertrouwen aan iemand die een bacheloropleiding van 3 jaar heeft gevolgd, die tevens een commercieel technische opleiding is, en dus de facto amper ervaring heeft met de medische wereld?”, luidt het retorisch. “Naar onze mening kunnen zij binnen de bacheloropleiding geen competenties ontwikkelen om autonoom diagnostiek te doen, zij kunnen de implicaties van hun medische handelingen niet inschatten. In de VS duurt dergelijke opleiding 8 jaar.”

Bereid tot samenwerking

Niet dat de oogartsen elke vorm van samenwerking uitsluiten: ze zijn bereid om het refractieonderzoek autonoom te laten doen door paramedici (cfr plan oogzorg), “maar dit is nog geen diagnostiek!” Oogartsen zijn vragende partij om op basis van hun oogonderzoek welbepaalde technische prestaties voor te schrijven of toe te vertrouwen aan paramedici, wat de oogartsen toelaat om de capaciteit van zorg voor de patiënten te optimaliseren.”

Tot slot betreuren ze nog dat de opleiding orthoptist in Vlaanderen wordt tegengewerkt terwijl er gelukkig een is gestart in Wallonië, en er een  in Brussel begint in  2019. Het aanbod is immers ontoereikend. “Eerder dan een extra paramedisch beroep in het leven te roepen vragen wij de minister om de bestaande structuren te optimaliseren. Graag werken we constructief mee aan een eventuele herziening van een KB. Dat is echter onmogelijk als we de nieuwe versie van het KB niet mogen inkijken.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.