Bocht van De Block gehekeld door Vlaamse studenten en assistenten

Dat nu plots toch rizivnummers onvoorwaardelijk beschikbaar worden voor de Franstalige geneeskundestudenten in 2019 en 2020, schiet bij het Vlaams Geneeskundig StudentenOverleg (VGSO) en de Vlaamse vereniging van arts-specialisten (Vaso) in het verkeerde keelgat. Komt er geen redelijke uitleg, dan eisen ze dat het Vlaams parlement een belangenconflict inroept.

Eerdere verklaringen van de minister De Block lieten aan duidelijkheid nochtans niets te wensen over: er zouden geen rizivnummers meer worden toegekend zonder efficiënte filter in beide gemeenschappen. Logisch dus de verbazing bij VGSO en Vaso.

Filter?

Wat voorafging is genoegzaam bekend: Vlaanderen nam sinds 1997 zijn verantwoordelijkheid door de toelatingsproef, nadien hervormd tot een strikte numerus fixus. Franstalig België daarentegen volgde veel te laat en zelfs dan met krakkemikkig toegepaste toelatingsproef. Het antwoord van minister De Block begin dit jaar: nieuwe wetgeving in die het mogelijk moest maken om een efficiënte filter af te dwingen door middel van een zogenaamd contingenteringsattest. Allemaal een maat voor niets blijkbaar want “deze regering kiest ervoor om geen efficiënte filter af te dwingen (…) Volgens het KB zou er pas in 2020 mogelijk een herevaluatie komen.”

Blanco cheque

Voor de Vlaamse geneeskundestudenten en -assistenten kan het absoluut niet door de beugel dat als het ware een ‘blanco cheque’ uitgeschreven wordt voor de Franstalige gemeenschap. “Daarnaast zien we ook geen betekenis in het toekennen van contingenteringsattesten wanneer deze niet langer stroken met de vastgelegde quota.”

Zowel aan de Vlaamse meerderheidspartijen in de regering als aan de Planningscommissie Medisch aanbod - die ingaat tegen haar eigen adviezen - vragen de studenten rekenschap. De Planningscommisie moet ook transparanter werken. “Verder lijkt het ons aangewezen om ook als toekomstig arts inspraak te hebben bij het tot stand komen van de adviezen van de commissie.”

De kans is klein dat die verantwoording er snel komt, dus beraden de geneeskundestudenten en -assistenten zich alvast over eventuele verdere stappen om een dergelijke discriminerende beslissing aan te vechten. Ze dringen erop aan dat de decanen, universiteiten en syndicaten zich aansluiten bij dit protest.

VAS zegt steun toe

Het Vlaams Artsensyndicaat verduidelijkt alvast dat het dit standpunt deelt, wat nog blijkt uit zijn recent memorandum (punt 5), gepubliceerd op 8 februari. Daarin wordt letterlijk om een numerus fixus gevraagd. "In 2018 slaagden er meer dan 1.000 kandidaten voor het Franstalig ingangsexamen geneeskunde, terwijl de federale quota maar recht geven op 505 plaatsen als arts. Een op de twee geslaagden in het ingangsexamen zal dus na zes jaar opleiding geen RIZIVnummer kunnen bekomen", luidt het. "Dat vooruitzicht voor de Franstalige geneeskundestudenten is voor BVAS onaanvaardbaar en onmenselijk. BVAS vraagt hernieuwde aandacht voor haar voorstel om voor deze cohorte Franstalige studenten een eenmalige numerus fixus te voorzien na de bachelorjaren."

N-VA: "Hopelijk naar Raad van State"

N-VA vindt het net als VGSO en Vaso onaanvaardbaar dat Open Vld-minister De Block "opnieuw buigt voor de chantage van de Franstaligen".

Kamerlid Valerie Van Peel wijst erop dat Vlaanderen al 20 jaar een ingangsexamen voor de studies geneeskunde organiseert. "Al even lang zijn er in Vlaanderen aspirant-studenten en hun gezinnen die teleurgesteld achterblijven. Terwijl hun Franstalige tegenhangers deze filter niet moeten doorlopen. Nochtans gaat het om Belgische wetgeving die geldt voor beide gemeenschappen. Alleen weigert de Franse gemeenschap al decennia lang halsstarrig om de wet uit te voeren", aldus Van Peel.

"We hopen dat de benadeelde Vlaamse studenten tegen het KB van De Block naar de Raad van State zullen stappen. Voor ons ligt dit dossier na de verkiezingen hoe dan ook opnieuw prominent op tafel. En moesten we nog een argument nodig hebben gehad voor de splitsing van de gezondheidszorg, dan is dit er één dat kan tellen."

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.