“Betere mix nodig tussen vraag en aanbod” (dr. Himpe)

Een opvolgingsenquête van de beroepsvereniging peilde naar het aantal vacatures anesthesiologie dat men in de Vlaamse ziekenhuizen verwacht de volgende vijf jaar. Het aantal zou op 252 liggen. Weliswaar leverden de antwoorden ook een tweetal onverklaarbare outliers op van respectievelijk 100 & 121. En, als men die meerekent, zou het aantal vacatures oplopen tot 473! Vergeleken met de eerste enquête uit 2020 (slechts 179 vacatures) dus een forse stijging.

Volgens de Vlaamse Planningscommissie zijn er echter vanaf 2025 plots per jaar maar 50 anesthesiologen meer nodig voor Vlaanderen. Voor dokter Himpe de reden om de planning op te trekken tot minstens 60 à 70 anesthesiologen per jaar in Vlaanderen alleen al.

Dokter Himpe toont zich dan ook een pleitbezorger van een betere mix tussen vraag en aanbod. Hij weerlegde voorts de beschuldiging vanuit een bepaalde hoek dat er een causaal verband zou bestaan tussen de eerste enquête, die slechts een eerder laag aantal komende vacatures aan het licht bracht, en de vermeende ‘extreme’ daling van ASO’s in anesthesiologie.

Die stelling klopt hoegenaamd niet, zowel gewoon chronologisch als in de feiten. Het aantal stageplannen voor België daalde van 694 in 2020 naar 652 in 2023, waarvan 41 minder in Vlaanderen en 1 minder in Franstalig België. Uit de evolutie van het aantal Belgische stageplannen de afgelopen jaren kan er trouwens op geen enkele wijze een statistisch significante neerwaartse trend worden aangetoond (zie grafiek - bronnen: Riziv en Agentschap Zorg & Gezondheid).  

Dokter Himpe noteert tevreden dat de Federale Planningscommissie bij monde van Prof. Velkeniers blijkbaar bereid is om haar cijfers in de mate van het mogelijke aan te passen in functie van het dreigende tekort. Dat laatste bleek ook uit de grondige wetenschappelijke benadering door de Planningscommissie, waarbij dan wel rekening wordt gehouden met heel veel variabelen.

> Planning nieuwe anesthesiologen is krap (Prof. Velkeniers)

> Anesthesie onder druk (Gilbert Bejjani)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.