Sociaal statuut moet naar 5.037,7 euro tegen 2020

Er is overeengekomen om de sociale statuten van apothekers, artsen, kinesitherapeuten, logopedisten, tandheelkundigen en verpleegkundigen te harmoniseren en dat leidde al tot een projectie.

Nu volgt die uitbetaling voor vele van die disciplines pas het tweede jaar volgend op het premiejaar, maar de ambitie bestaat om deze betalingen in grote mate reeds te realiseren in het jaar volgend op het premiejaar. Het KB moet in werking treden vanaf het premiejaar 2019 voor de sector van de apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen; vanaf het premiejaar 2020 voor de sector van de artsen en tandheelkundigen. Voor artsen komt er een indexering van 1,95%.

 

Eenheidsbedragen sociaal statuut    

Bedragen in euro

2017

2018

2019

2020

Juni/juni = 1,95%     

Volledig geconventioneerd

4.790,23

4.870,71

4.941,34

5.037,70

Gedeeltelijk geconventioneerd

2.259,67

2.297,63

2.330,95

2.376,40

Rustpensioen

5.733,51

5.829,83

5.914,36

6.029,69

Overlevingspensioen

4.778,05

4.858,32

4.928,77

5.024,88

Om van de sociale voordelen te genieten is zoals bekend een minimumactiviteit vereist, vastgelegd in activiteitsdrempels. Daaraan gekoppeld is een bedrag voorzien van 25.000 euro voor huisartsen, maar ook pediaters, psychiaters, spoedartsen... kunnen rekenen op een dergelijke premie en voor een flink aantal specialisten ligt die tussen 50 et 60.000 euro (chirurgen, geriaters, oftalmologen, NKO's, urologen, pneumologen… Het bedrag ligt op 75.000 euro voor  stomatologen, cardiologen, klinisch biologen, radiodiagnostiek…

Er zou ook een 'premie' komen voor gepensioneerden die nog een activiteit ontwikkelen, een aloud discussiepunt dat vooral fiscaal vragen oproept.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc VAN BREUSSEGEM

    17 oktober 2019

    Wat met de artsen die noodgedwongen hun pensioen moesten opnemen,verder werken en geconventioneerd zijn ,maar nog steeds in het ongewisse verkeren of zij het bedrag van het sociaal statuut alsnog zullen bekomen?

    Marc Van Breussegem