Machtigingsverlengingen geneesmiddelen: aanpassingen van het Riziv door covid-19

Covid-19 en het uitstel niet-dringende raadplegingen en zorg kon een belangrijke impact hebben op de vergoedbaarheid van bepaalde geneesmiddelen, producten of farmaceutische verstrekkingen. Meer bepaald dan de verlenging van de machtigingen. Om te voorkomen dat de behandeling van en terugbetaling aan de patiënt onderbroken wordt, past het Riziv enkele zaken aan.

De aanpassing maakt bovendien de naleving van bepaalde inperkingsmaatregelen door covid-19 makkelijker.

Momenteel zijn de niet-dringende zorgverleningen en consultaties hervat, zowel in de ziekenhuizen als in het ambulante milieu. Bijgevolg moeten de consultaties, de onderzoeken en de zorgverleningen, waaronder de verlengingsaanvragen voor de vergoedbaarheid van geneesmiddelen en farmaproducten, zo goed mogelijk hun normale gang van zaken hervatten.  De volgende covid-19-maatregelen blijven van toepassing voor uitzonderlijke situaties waarin de normale hervatting tijdelijk nog niet mogelijk zou zijn.
Hoe kan u de verlenging van een machtiging voor terugbetaling voor uw patiënt aanvragen?
Dankzij de CIVARS-toepassing in e-Health kan u de verlenging van een machtiging vanop afstand aanvragen, zonder dat u noodzakelijkerwijs een fysieke raadpleging met de patiënt moet hebben. 

De CIVARS-applicatie laat ook toe om een verlenging van de machtiging voor uw patiënt aan te vragen tot 3 maanden in de toekomst (ten opzichte van de dag waarop de aanvraag in CIVARS werd ingediend). Zo kunt u tijdens een consultatie de aanvraag voor een verlenging van de machtiging van uw patiënt indienen, ook al is die nog niet verlopen.

Vóór u de verlenging van de machtiging van uw patiënt aanvraagt, raadt het Riziv aan om altijd de einddatum van de machtiging die u wilt verlengen, te raadplegen om er zeker van te zijn dat de startdatum van de verlenging die u in CIVARS invoert, correct is. Om de einddatum te kunnen raadplegen, is het belangrijk om een therapeutische link te hebben met uw patiënt in CIVARS.

Stel dat het onmogelijk is voor u om een verlenging aan te vragen, bijvoorbeeld omdat dit onderzoeken vereist die momenteel niet uitgevoerd kunnen worden.
Als de machtiging van uw patiënt vervalt, zal dit akkoord automatisch verlengd worden met 2 maanden. Dit geeft u een beetje uitstel om, van zodra dit mogelijk is, het nodige te doen voor de verlenging. Met andere woorden, uw patiënt blijft genieten van de vergoeding van zijn geneesmiddel dankzij de verlenging van de geldigheidsduur van zijn/haar machtiging.

Hoelang blijft de maatregel van kracht?
Deze bepaling is van toepassing tot een later te bepalen datum die zal worden vastgesteld in functie van de evolutie van de situatie.

Bijzondere gevallen
Voor de machtigingen type ‘e’ zullen er controles zijn om na te gaan of de hoeveelheden die terugbetaald werden tijdens de verlengingsperiode van de geldigheid van de machtiging evenredig zijn met de duur van de verlenging.

Enkele machtigingen van vergoeding voorzien niet in een aantal vergoedbare verpakkingen per machtiging maar  in een duidelijk gedefinieerd aantal vergoedbare verpakkingen per patiënt. In deze zeldzame gevallen leidt de verlenging van de machtigingsduur niet tot een toename van het aantal vergoedbare verpakkingen.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.