Meest vertrouwen in arts voor medicijnengebruik (Nivel)

Burgers hebben in 2022 het meeste vertrouwen in de medicijnen op voorschrift. Dit vertrouwen nam toe van 7,9 in 2018 naar 8,2 in 2022. Ook het vertrouwen in medicijnen zónder voorschrift is groot. Wat vaccins betreft, burgers geven hun vertrouwen hierin een 7,8, ook onderscheiding dus. De meest vertrouwde infobronnen zijn de zorgverlener en de bijsluiter.

Het vertrouwen in coronavaccins ligt iets lager, een 6,8, maar voor deze nieuwe vaccins is ook dat nog ruim voldoende.

Dat blijkt uit onderzoek van het Nivel (Nederlands Instituut Voor onderzoek van de EersteLijnsgezondheidszorg) in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

Drie belangrijke factoren die het vertrouwen in medicijnen beïnvloeden zijn:

  • de werkzaamheid van het medicijn,
  • de informatie van de arts en apotheker over het medicijn
  • eerdere ervaringen met het medicijn.

Informatie van de zorgverlener en de bijsluiter geniet het meeste vertrouwen bij burgers.

Na voorgaand onderzoek in 2018 volgde nu een nieuwe Nivel-peiling in 2022, na de covidcrisis. Daarnaast keek het Nivel bij deze tweede peiling naar het vertrouwen in vaccins en specifiek in de coronavaccins. Burgers geven het vertrouwen in de eigen medicijnen (op voorschrift) het hoogste cijfer, gemiddeld een 8,2. Dat is hoger dan in 2018, toen was het een 7,9. Factoren die van invloed zijn op dit cijfer zijn de werkzaamheid van het medicijn (ook op basis van eerdere ervaringen) en de mate waarin de arts of apotheker hen heeft geïnformeerd over het medicijn.
Ook de rapportcijfers voor voorschriftvrije medicijnen zijn (ruim) voldoende en hoger dan in 2018.

Internetverkoop

Het vertrouwen in medicijnen te koop via internet krijgt het laagste rapportcijfer, een 4,7 een onvoldoende. Hieruit valt op te maken dat de genoemde ontwikkelingen van de afgelopen jaren geen negatieve invloed lijken te hebben gehad op het vertrouwen in medicijnen dat burgers hebben.

Vertrouwen in vaccins (ruim) voldoende
Ook het gemiddelde rapportcijfer dat burgers in 2022 gaven voor hun vertrouwen in vaccins, is een (ruime) voldoende, zowel voor vaccins in zijn algemeenheid (7,8) als waar het specifiek gaat om coronavaccins (6,8). Factoren die positief bijdragen aan deze score zijn de veiligheid en de werkzaamheid van de vaccins.

Meest vertrouwde infobronnen: zorgverlener en bijsluiter
Ook in 2022 zijn burgers van mening dat de zorgverlener de meest betrouwbare bron van informatie over een medicijn is. Het meeste vertrouwen hebben burgers in de medisch specialist: ruim 90% geeft aan veel vertrouwen te hebben in deze beroepsgroep.

De bijsluiter is de enige schriftelijke bron die veel vertrouwen geniet: 80% van de burgers geeft dit aan, een toename van bijna 10% ten opzichte van 2018. Slechts 2% van de burgers geeft aan vertrouwen te hebben in social media en 20% in internet als informatiebron

Om het grote vertrouwen in medicijnen dat burgers hebben in de toekomst te bestendigen, is het belangrijk goede informatie te blijven verstrekken, bij voorkeur via de zorgverlener en de bijsluiter.
 
Methode
Het vertrouwen van burgers in medicijnen en vaccins in 2022 is in kaart gebracht met een online vragenlijst, uitgezet in juni 2022 onder de leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. De vragenlijst is ingevuld door 1059 panelleden (respons 53%). Er is weging toegepast zodat de resultaten representatief zijn voor leeftijd en geslacht voor de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Dit onderzoek was een herhaling van het vragenlijstonderzoek uit 2018, gepubliceerd in 2019, waarbij eenzelfde methode is gehanteerd en waarbij 753 panelleden de vragenlijst invulden (respons 50%). Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.