Nog wijzigingen mogelijk aan covid-ziekenhuisvoorschotten

Het Riziv komt tegemoet in de specifieke kosten voor de pandemie en het gevecht van de ziekenhuizen tegen Covid-19. Het geeft nu meer bijzonderheden hierover want we evolueren van voorschotten naar een definitieve financiering van de impact, gebaseerd op de realiteit van elk ziekenhuis. Een eerste berekening voor eind 2020 is opgestart.

Wie met vragen zit, kan eerst en vooral een lijstje met FAQ's raadplegen. Een van de belangrijkste vragen is of er nog wijzigingen mogelijk zijn aan het voorschotten-KB of aan de regularisatieprincipes.

De federale overheid blijft zich inspannen in samenwerking met de administraties FOD en RIZIV, om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen, maar ook om correcte, billijke en niet-discriminerende tegemoetkomingen uit te werken.

Er zijn nog wijzigingen in de regularisatie of verdere verfijningen mogelijk. De minister heeft op 3 november 2020 een nieuwe adviesvraag bezorgd aan de Federale Raad Ziekenhuisvoorzieningen en aan de ad hoc werkgroep medicomut en verwijst naar:

 een tussenkomst in de gederfde ontvangsten uit andere bronnen dan de ziektekostenverzekering (eigen betalingen (remgelden en persoonlijke bijdragen) van de patiënten en niet-ZIV-patiënten);

 de modaliteiten voor de tijdelijke werkloosheid;

 de vergoeding voor het vrijhouden van capaciteit bij volgende fases.

Het gaat uitsluitend over wijzigingen in het voordeel van de begunstigden van de tegemoetkoming.

Antwoorden op andere FAQ's vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.