Opmerkelijk: topman ziekenhuiskoepel wordt directeur huisartsensyndicaat

Jean-Noël Godin, die sinds 31 december vorig jaar zijn functie als directeur-generaal van de vzw Gibbis neerlegde en ook adviseur was van premier Michel, zal zich voortaan inzetten voor de verdediging en versterking van de eerste lijn.

Gibbis is de koepelorganisatie van de Brusselse zorginstellingen. Die organisatie wisselt Godin nu in voor het directeurschap van de GBO (het huisartsensyndicaat Groupement Belge des Omnipraticiens dat ook deel uitmaakt van het Kartel).

Een opmerkelijke overstap dus van de voormalige Gibbis-topman. Tegelijk stopt hij ook als adviseur van het kabinet Michel. "Ik wil mij voortaan inzetten voor de verdediging en vooral de versterking van de eerste lijn, en in het bijzonder van een van de belangrijkste actoren, de huisartsen", heet het.

Godin motiveert zijn keuze door zijn overtuiging dat de reorganisatie en opwaardering van de eerste lijn en "met name de huisartsgeneeskunde, de beste optie was om de nieuwe uitdagingen van de komende jaren zo goed mogelijk aan te gaan."

Proactief beleid

"Gezondheid kan niet los worden gezien van andere kwesties: sociale, economische, maatschappelijke en klimatologische. De maatregelen die kunnen worden genomen om gezondheidsopvoeding toegankelijk te maken of om de opwarming van de aarde tegen te gaan, zoals het bevorderen van zachte mobiliteit voor een minder vervuilend milieu, maken dus ook deel uit van een proactief gezondheidsbeleid."

Ondergewaardeerd

De nieuwe GBO-directeur roept iedereen op om ons enorm menselijk potentieel in de gezondheidssector in België te benutten. "De eerste lijn speelt een zeer belangrijke rol: ze moet nu een echte prioriteit worden. De actoren daar benaderen de patiënten in hun geheel: in hun noden, maar ook in hun sociale en menselijke context. Hun rol en die van verpleegkundigen en alle andere zorgverleners in de eerste lijn is dus essentieel maar ondergewaardeerd, vooral in Franstalig België."

"Daarom zet ik me nu in voor de GBO, waar ik vanaf augustus a.s. als directeur zal optreden, in zeer nauwe samenwerking met voorzitter dr. Paul De Munck. Ik ben hier erg blij mee en het is met veel enthousiasme dat ik mijn expertise van meer dan 20 jaar in de gezondheidssector beschikbaar zal stellen aan de GBO."

"Mijn lange ervaring in de ziekenhuissector zal mij in staat stellen om de synergieën tussen de eerste lijn (en de huisartsgeneeskunde in het bijzonder) enerzijds en de ziekenhuizen anderzijds te versterken."

"De samenwerking tussen deze twee belangrijke onderdelen van ons gezondheidszorgsysteem zal deze twee essentiële onderdelen van ons gezondheidszorgsysteem versterken ten voordele van iedereen en van de patiënten in het bijzonder", besluit Godin.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Jacques GRUWEZ

    11 juli 2019

    In een degelijk geneeskundig systeem zijn huisartsen en specialisten even belangrijk maar het is fout "prioriteit" te willen geven aan de enen of de anderen!

    J.A.Gruwez