Orde licht nieuwe Code toe

De nationale raad van de Orde der artsen stelde gisteren haar nieuwe Code van medische deontologie voor. Deze Code vervangt de Code van geneeskundige plichtenleer opgesteld in 1975.

De Orde beklemtoonde bij die gelegenheid nog eens dat het niet gaat om wat niet mag, wel geeft de Code impulsen om een goede praktijkvoering te bevorderen. Ze inspireerde zich daarbij op internationale voorbeelden. Een compendium in wording vormt weldra een praktische aanvulling, gebaseerd op de adviezen van de nationale raad en beslissingen  uit de rechtspraak.

Michel Deneyer, Nederlandstalig ondervoorzitter van de nationale raad: "De deontologie beoogt in het belang van de patiënt, de volksgezondheid en het algemeen welzijn te waken over:

  • de handhaving van de morele integriteit van het beroep,
  • de correcte invulling van de professionele autonomie van de artsen,
  • de zorgkwaliteit op basis van de huidige wetenschappelijke kennis en de aanbevelingen die hiermee gepaard gaan, 
  • het vertrouwen van de burger in de arts en de bijzondere vertrouwensrelatie van de arts met zijn patiënten."

"Dit veronderstelt van de artsen beroepsbekwaamheid, empathisch vermogen, integriteit en een verantwoordelijk gedrag in het kader van ons solidariteitsstelsel."

Jean-Jacques Rombouts, Franstalig ondervoorzitter van de nationale raad: "Om aan deze nieuwe visie tegemoet te komen hebben we gedurende anderhalf jaar binnen een commissie in de schoot van de nationale raad gewerkt aan een volledig nieuwe tekst. De nieuwe Code omvat de basisbeginselen en gedragsregels die iedere arts in het belang van het individu en de maatschappij eerbiedigt en als leidraad neemt bij de uitoefening van zijn beroep. De tekst is opgebouwd aan de hand van 4 pijlers: professionaliteit, respect, integriteit, verantwoordelijkheid, met een centrale plaats voor de patiënt. Zie hiervoor ook ons eerdere artikel dat we u brachten als breaking news.

Benoît Dejemeppe, voorzitter van de nationale raad, beklemtoonde nog eens dat de nieuwe Code focuste op vereenvoudiging (45 artikels in plaats van 182 artikels). "We hebben gekozen voor een summiere tekst die de medisch ethische principes reflecteert en die bewust afstand doet van verouderde deontologische principes en regels en procedures, zoals het verplicht voorleggen van contracten van artsen aan de provinciale raden. Met deze nieuwe Code willen we een belangrijke stap zetten in de hervorming van de Orde der artsen, zodat de Orde der artsen vanuit een positieve benadering de artsen kan blijven bijstaan in hun kwalitatieve uitoefening van de geneeskunde."

Dat er alleen een Nederlands- en Franstalige versie bestaat, en geen versie voor de Duitstaligen, pareerde hij met een kwinkslag naar Bert Winnen, vertegenwoordiger van minister De Block: "We zijn niet verplicht tot een versie in de drie landstalen, tenzij de Code kracht van wet krijgt en bindend wordt."

Het werk m.b.t. de nieuwe Code van medische deontologie is trouwens nog niet af. In de volgende maanden zal de Orde aan de hand van bestaande adviezen, regels, praktijkvoorbeelden... dus de deontologische regels vermeld in deze Code in detail uitwerken in de vorm van een praktisch bruikbaar compendium. Dit compendium zal in het najaar 2018 klaar zijn.

Met deze hervormingen komt de Orde tegemoet aan eerdere kritische opmerkingen van deskundigen zoals Prof. Herman Nys.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.