Patiëntervaringen en kwaliteitscontroles ziekenhuizen/zorgverleners verder gestimuleerd

Ook over de zogenaamde Prem's en Prom's (patient related experiences, patient related outcome) bevat het nieuwe federale regeerakkoord enkele passages. "Onze burgers hebben het recht op de hoogte te zijn van de kwaliteit die door zorgverleners en zorginstellingen worden geleverd en zelf in te schatten voor welk ziekenhuis, zorginstelling of zorgteam gekozen wordt."

"De regering zal initiatief nemen om de transparantie inzake kwaliteit van de geleverde zorg, zowel intramuros als extramuros, op substantiële wijze te verhogen via public disclosure. De patiëntenervaringen en –tevredenheid zullen worden gemeten, bevraagd en gerapporteerd", luidt het.

GDA naar analogie met GBA

De gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) was een verwezenlijking van Michel I. Nu komt er naar analogie daarmee een 'gezondheidszorgdata-autoriteit' (GDA) uit. "Dit unieke aanspreekpunt voor gezondheidszorggegevens centraliseert databanken op een GDPR-conforme manier, vb. via querying (bevraging, red.) en ondersteunt onder meer wetenschappelijk onderzoek en beleidsvoorbereidend werk voor een kwaliteitsvollere en doelmatiger gezondheidszorg."

Allemaal nog zeer algemeen gesteld en het is dus de vraag hoe dit concreet wordt uitgewerkt.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.