Proefproject geïntegreerde zorg Waasland mikt op termijn op 25.000 patiënten.

Bij dat proefproject, dat deze week uit de startblokken schiet, kunnen over een jaar ruim 200 huisartsen betrokken worden  en tal van eerstelijnswerkers plus het ziekenhuis AZ Nikolaas. Toetssteen wordt zeker ook het digitaal delen van medicatieschema's.

Dat zegt dr. Bert Selleslags, voorzitter van de Waaslandse koepel en ondervoorzitter van het proefproject. De algemene evaluatie volgt over vier jaar door de overheid. Men evalueert hoeveel patiënten erbij betrokken zijn, welke actiepunten zijn erop toegepast, leidden ze tot een beter geïntegreerde zorg (beperking polymedicatie, minder ziekenhuisopnames, langer thuisblijven van de patiënten...). 

Dit jaar start men met 200 patiënten, maar dat is rekbaar naar boven of beneden. Het hangt af van het overheidsbudget. Het tweede en derde jaar, als de overheid ziet dat er efficiëntiewinsten geboekt worden, kan een deel van die winsten weer in het project geïnvesteerd worden om uit te breiden. 

Op termijn kan een maximumaantal van 25.000 patiënten in aanmerking komen.  Chronische polymedicatiepatiënten die diabetes hebben en/of hartlijden komen in het vizier omdat daar nu eenmaal efficiëntiewinst op te boeken is. Parallel start een project van mensen met dementie waarbij zorgcoaches worden ingezet.

In eerste instantie zijn tot 30 huisartsen betrokken het eerste jaar, er gingen al twee jaar tweewekelijkse vergaderingen aan vooraf met ziekenhuisartsen. Vanaf het tweede jaar wordt het project opgengesteld voor de hele Waaslandkoepel van ongeveer 200 huisartsen. 

Bert Selleslags: "De IMA-data die we voor dit project ter beschikking kregen van de ziekenfondsen, zijn zeer nuttig. Daarin zien we bijvoorbeeld dat 10% van de bevolking bijna 50% vertegenwoordigt van al het geneesmiddelengebruik."

Verwachtingen patiënt

Hoe kan de patiënt zelf empowerd worden? "We willen uitgaan van de wensen van de (oudere) patiënt die in elke projectfase moet zeggen waar hij naartoe wil. Bijvoorbeeld vanuit het perspectief van een 75-jarige. Wat zijn zijn levensverwachtingen in de zorg? zo lang mogelijk thuisblijven, naar een rusthuis?"' Tot nu toe was de houding eerder: "Als er iets is, lossen we het wel op."

Medicatieschema's digitaal delen

Digitale hulp is ook een van de actiepunten "en we moeten mogelijke apps bijvoorbeeld  zo snel mogelijk integreren indien nodig.  Maar zeer belangrijk is het digitaal delen van medicatieschema's. Dat is acuut en voor verbetering vatbaar, vooral gegevensdeling met de apotheker en de verpleegkundigen. Die hebben vaak nog verschillende pakketten. Met het ziekenhuisnetwerk CoZo lukt het steeds beter om gegevens te delen tussen huisartsen en specialisten."

> www.geintegreerdezorgwaasland.be

> info@geintegreerdezorgwaasland.be

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.