PRoF Implemention Chair 2019-2021 voor LUCAS KU Leuven

Leerstoel PRoFIC zet in op duurzame verandering in zorg en welzijn.

Robuuste resultaten van zorg- en welzijnsonderzoek vinden niet altijd hun weg naar de reële praktijk en het beleid. Implementatie-onderzoek overbrugt de afstandtussen onderzoek, praktijk en beleid. De nieuwopgerichte leerstoel PRoF Implementation Chair ondersteunt dit onderzoek, en wordt voor de jaren 2019-2021 toegekend aan LUCAS KU Leuven.

 

PRoF-projects is een dynamisch en interdisciplinair consortium van ondernemers, professionals enonderzoekers in zorg en welzijn. Het zet in op innovatieve visies en concretiseringen ervan. “In deze tijden waarin “return on investment” en “value for money” ook geldt voor maatschappelijke diensten, vraagt men terecht dat duur ontwikkelde programma’s effectief, en liefst ook kosten-effectief, kunnen ingezet worden. Implementatie-onderzoek draagt hiertoe bij”, zegt Jan Van Hecke, coördinator van Prof-projects.

Professor Chantal Van Audenhove, titularis van de leerstoel: “Een reële praktijk of beleid is complex en kan zowel sociale, economische, juridische als psychologische aspecten bevatten. Ook de deelname van alle belanghebbenden is cruciaal om een omvattend beeld te krijgen van de realiteit.”

Implementatie-onderzoek is een relatief nieuw concept. Het omvat de wetenschappelijke studie van implementatieprocessen en strategieën om te begrijpen wat, waarom en hoe initiatieven in de echte wereld werken.

Gedurende vele decennia waren het de gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken (de zgn. RCT’s) die naar voor werden geschoven als de gouden standaard. Hoewel RCT's zeer geschikt zijn voor bepaalde onderzoeken, ervaren zorgprofessionals vaak problemen bij het implementeren van “evidence-based practices”. Gecontroleerde omgevingen kunnen immers niet eenvoudig worden gekopieerd naar de dagelijkse praktijk. In de afgelopen jaren erkennen onderzoekers steeds meer de kloof tussen wetenschappelijk bewijs en praktijk. Implementatieonderzoek kan het gebruik van evidence-based praktijken ondersteunen en vergemakkelijken.

Wat vergemakkelijkt of belemmert de acceptatie van evidence-based practices? Hoe kan men evidence-based innovaties ontwikkelen op een manier dat ze haalbaar en acceptabel zijn voor belanghebbenden in de praktijk? Chantal Van Audenhove: “Wanneer we bijvoorbeeld weten dat tools voor e-mental health effectief kunnen zijn, maar nog zelden of nooit gebruikt worden, dan is een studie over hinderende en bevorderende factoren in de praktijksettings een belangrijke meerwaarde.”

Het eerste seminarie "Implementation research: Closing the gaps between science, policy and practice” vindt plaats in de Promotiezaal van de Universiteitshal, op 7 februari 2019, van 16u30 tot 17u30.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE UITREIKING VAN DE PROF IMPLEMENTATION CHAIR

➢ De uitreiking van de PRoF Implementation Chair vindt plaats op 7 februari 2019, om 18:00 in de rectorale salons, Universiteitshal KU Leuven.

➢ Indien u aanwezig wil zijn op deze uitreiking, dient u zich op voorhand in te schrijven.

➢ Indien u een van de sprekers wil interviewen, neem dan op voorhand contact op met Hilde Lauwers, coördinator onderzoek van LUCAS KU Leuven (hilde.lauwers@kuleuven.be)

Programma

18:00 - 18:10 Ontvangst

18:10 - 18:20 Dhr. Jan Van Hecke, coördinator van PRoF-Projects, CEO van Boone NV

18:20 - 18:30 Prof. dr. Chantal Van Audenhove, directeur LUCAS KU Leuven en vicerector KU Leuven

18:30 - 18:45 Prof. dr. Renaat Peleman, hoofdarts UZ Gent en PRoF Chair for Life

18:45 - 19:00 Prof. dr. Luc Sels, rector KU Leuven

19:00 - 19:45 Receptie

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.