Orthopedisten in juridisch niemandsland

De implant files en de invoering van de laagvariabele zorg staan hoog op de agenda tijdens de hoogmis van de orthopedisten. Telkens valt op dat deze specialisten (en hun collega’s vaak ook)  in een juridisch mijnenveld gestuurd worden bij nieuwe ontwikkelingen.

Volgende week, op 25 en 26 april, loopt in het kursaal van Oostende naar aloude gewoonte het congres van de orthopedisten. Twee sessies zijn volledig gewijd aan de heup. Als voorzitter van de Belgische heupvereniging geeft dr. Filiep Bataillie daarover toelichting.

Dichotomie?

Hij stelt vast dat de invoering van de laagvariabele zorg (LVZ) de orthopedisten stevig parten speelt. “We zitten nog altijd op onze honger om te zien hoe we die LVZ precies moeten invullen voor onze discipline. Niet alles is uitgeklaard. Mij verwonderde nog bijzonder dat de Orde van Artsen Antwerpen mij niet kon uitleggen of het hele LVZ-systeem wel correct was. Was dit geen vorm van dichotomie omdat men bepaalde artsen een ereloon zal betalen zonder dat ze daar enige prestatie voor moeten leveren? “

“De Orde antwoordt daarop dat die vraag aan haar nog niet gesteld is en ze er dus geen advies over geeft. Dat vind ik vreemd, na een debat van al meer dan een jaar over de LVZ. Terwijl dit toch een behoorlijke impact heeft op de gemiddelde heupchirurg. Als hoofdarts van het AZ Herentals weet ik dat onze financieel directeur het ook niet gemakkelijk heeft met de implementatie hiervan.”

Wat als implantaat faalt?

Onlangs kwam het vakgebied ook negatief in het nieuws via de implant files. “Een turbulente  storm die eigenlijk verrassend snel gaan liggen is. Maar het blijft problematisch als een implant faalt. Daarom wijden we er op het congres ook een sessie aan. Met twee getuigenissen waaronder een van mijzelf. Uitgangspunten: wat als je te maken hebt met een implant dat je zelf plaatste, maar de heupprothese breekt? En wat met de implanten metaal op metaal die tot een massale recall over de hele wereld leidden? Toen moest een massa mensen opnieuw geopereerd worden.”

“Iemand van het FAGG komt ook uitleggen dat artsen snel genoeg falende implants moeten melden. Verder is er een spreker die de SGS vertegenwoordigt (notified bodies)."

"We gaan last but not least in op de vraag wat de orthopedist eigenlijk zelf doet als er iets verkeerd loopt.”

Dokter Bataillie stelt vast dat niemand de waarheid vandaag in pacht heeft: “We hadden graag iemand van een firma laten uitleggen wat hun strategie was als een implant blijkt te falen, maar dat was niet simpel. Niemand scheen daartoe bereid. Uit schrik waarschijnlijk om ergens iets fouts mee te delen. Tot net op de valreep, één week geleden, de firma Matis toch inging op onze vraag. Blijkbaar is de bewegingsruimte van overheid en firma’s hier beperkt door juridische aspecten” besluit de voorzitter van de Belgische heupvereniging.

Meer info vindt u hier.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.