Psychotherapeuten die niet aan nieuwe regels voldoen, mogen toch praktijk voortzetten

Psychotherapeuten die een praktijk uitoefenden maar niet voldeden aan de nieuwe vereisten die sinds 1 september gelden, mogen voorlopig hun praktijk voortzetten. Dat blijkt uit een arrest van het Grondwettelijk Hof. Het Hof vindt dat de regering voor hen een overgangsmaatregel had moeten voorzien. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) neemt akte van de uitspraak.

Sinds 1 september gelden nieuwe regels voor wie het beroep van psychotherapeut wil uitoefenen. Voortaan kunnen enkel artsen, klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen nog psychotherapie aanbieden. Wie ervaring heeft maar niet over de juiste diploma's beschikt, moet onder toezicht van anderen werken. De hervorming van minister De Block bracht nogal wat deining in de sector teweeg.

Liefst 146 psychotherapeuten stapten naar het Grondwettelijk Hof. Zij mogen sinds september dus geen praktijk meer uitoefenen omdat ze geen diploma op bachelorniveau hebben, ofwel moeten ze onder het gezag van een derde persoon aan de slag. Ze voeren aan dat ze veel tijd hebben besteed aan opleidingen psychotherapie en aan supervisies. De meeste onder hen oefenen het beroep al meer dan tien jaar uit en sommigen geven opleidingen in erkende instellingen.

Ze dienden een beroep in om de artikelen die de toegang tot het beroep regelen, te schorsen. Het Grondwettelijk Hof oordeelt donderdag dat het in de wet ontbreekt aan overgangsmaatregelen die hen de mogelijkheid zouden bieden, onder bepaalde voorwaarden, hun activiteiten voort te zetten. De regering voorzag weliswaar afwijkingen, maar die volstaan volgens het Hof niet voor de psychotherapeuten die voor september al een praktijk hadden. Bovendien was de nieuwe regelgeving "niet voldoende voorzienbaar" voor zowel de beoefenaars als de patiënten.

Als gevolg daarvan stelt het Hof dat wie voor de inwerkingtreding van de wet de psychotherapeutische praktijk uitoefende zonder aan de nieuwe vereisten te voldoen, die praktijk mag voortzetten, in afwachting van het onderzoek van het beroep tot vernietiging van de artikelen.

Minister De Block neemt akte van het arrest. Ze beklemtoont daarbij dat de bepalingen van de wet in voege blijven voor wat betreft de klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. "Ook de oprichting van de Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen loopt verder", aldus De Block. De raad zal adviezen geven over de erkenningsvoorwaarden voor klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen. En ook de FOD Volksgezondheid werkt intussen verder aan de uitvoering van de wet.

Maar wat de uitoefening van psychotherapie betreft, mogen mensen die voordien al actief waren zonder aan de vereisten van de wet te voldoen, die praktijk inderdaad voortzetten "in afwachting van de uitspraak van het Hof over het beroep tot vernietiging", aldus nog de minister.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.