Quota geneeskunde: “Sommigen gooien alles op een hoopje”

Met een nieuwe open brief reageren huisarts Karel De Crem  en hematoloog-oncoloog Michel Delforge naam van de aspirant-geneeskundestudenten en hun ouders op de intentie van minister Weyts om de quota geneeskunde ‘op te blazen’.

Grondtoon: ze trekken de representativiteit van “bepaalde ‘artsenvertegenwoordigers’ en ‘studentenvertegenwoordigers’ in twijfel en zeggen dat die ‘alles op een hoopje gooien’. Onder meer Bart Dehaes (Bvas) en het VGSO interpreteren volgens hen kortzichtig een maatregel die al jarenlang gevraagd wordt door vrijwel alle politieke partijen en spelers op het veld. “Het siert minister Weyts dat hij eindelijk het initiatief  durft te nemen om de decennialange discriminatie van onze Vlaamse aspirant-geneeskundestudenten aan te pakken.”

“Natuurlijk delen we  zoals Bvas en VGSO de bekommernis om niet ongecontroleerd artsen te laten starten om hen na 6 jaar studie geen Rizivnummer te kunnen aanbieden (hoewel dit nu al jarenlang het geval is in Wallonië).  Laat daar niet de minste twijfel over bestaan.   Maar het huidige voorstel van minister Weyts heeft hier niets mee te maken, tenzij men alles op één hoop gooit en de publieke opinie wil winnen in sloganeske taal ,zoals de uitlating dat we zouden afstevenen op rechtsonzekerheid.”

Intellectueel oneerlijk

“Dit is intellectueel oneerlijk : de maatregel die minister Weyts aankondigt beoogt een gecontroleerd en door de nieuwe Vlaamse planningscommissie berekend quotum.  Waarom extrapoleert men dit direct naar de Waalse toestanden waar decennialang veel te veel artsen konden starten. Als men objectief is, dan is het duidelijk dat dit laatste gegeven werkelijk niets te zien heeft met het nieuwe voorstel van minister Weyts.“

Dr. De Crem en dr. Delforge menen ook dat deze ‘vertegenwoordigers’ te weinig voeling hebben met de situatie op het medisch terrein en dat hun stem geen objectieve weergave is van een meerderheid die dagelijks op het werkveld actief is. De volledige brief leest u op onze site.

De volledige open brief en andere reacties vindt u op onze site www.despecialist.eu

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.