Radiologen reageren op heisa rond ereloonsupplementen

Het nieuws over de ereloonsupplementen die radiologen aanrekenen, gebracht door het Intermutualistisch Agentschap, noopt tot een reactie en een 'correctie' vanwege de Belgische Vereniging voor Radiologie. 

"Vanmorgen berichtte het Intermutualistisch Agentschap dat bij 21% van de CTscans en 44% van de MRI-scans in ons land ereloonsupplementen aangerekend worden, goed voor respectievelijk 8 en 16 miljoen euro. De Belgische Vereniging voor Radiologie plaatst deze praktijk in het juiste perspectief en wil het negatieve beeld van de radioloog dat erdoor geschetst wordt, counteren."

Gangbare praktijk

"Het aanrekenen van een ereloonsupplement bovenop het officiële tarief vastgesteld door de verplichte ziekteverzekering is een gangbare praktijk die vele landen en artsen toepassen. Ook radiologen kunnen supplementen aanrekenen, al is dat in ons land geen wijdverbreid en al zeker geen spectaculair fenomeen; studies hebben aangetoond dat de ereloonsupplementen van radiologen uitgedrukt als percentage van de officiële tarieven zich eerder achteraan in het peloton van dat van Belgische specialisten bevindt."

"Toch wordt graag gesuggereerd dat ereloonsupplementen dienen om de geldbuidel van de radiologen te vullen. Nochtans zijn er talrijke goede redenen om in de radiologie ereloonsupplementen aan te rekenen. Zo zijn de officiële tarieven van de verplichte ziekteverzekering niet zelden te laag om de kosten van radiologische onderzoeken te dekken (denk onder meer aan dure apparatuur en onderhoudscontracten, verloning van medisch, verplegend, technisch en administratief personeel, ITinfrastructuur en investeringen in stralenbescherming)."

"De terugbetaling van een CT van de kransslagaders werd enkele jaren geleden bijvoorbeeld met één pennentrek met 30% verlaagd, zonder nochtans dalende kosten voor de uitvoering van dit onderzoek."

"Ereloonsupplementen faciliteren ook investering in vernieuwende technieken die de diagnostische mogelijkheden verhogen en/of de toegediende stalingsdosis verlagen. Deze innovaties zijn helaas vaak (zeer) duur, maar worden niet of slechts laattijdig door de ziekteverzekering gedekt."

"Ook om tegemoet te kunnen komen aan de wens van de patiënt om zo snel mogelijk gescand te kunnen worden, creëren veel radiologische diensten extra onderzoeksplaatsen ’s avonds of tijdens het weekend. Het is veelbetekenend dat dit vooral in Vlaanderen het geval is, met name voor MRI, wat voor een groot deel verklaart waarom er daar ook meer ereloonsupplementen aangerekend worden: de officiële tarieven houden immers geen rekening met de hogere operationele kost van de laatavond- of weekendscans."

"Daarnaast treden variaties in operationele kost ook op door verschillen in “case-mix” van patiënten. Sommige ziekenhuizen scannen meer patiënten met complexe pathologie dan andere, waardoor langere scantijden en meer nood aan duurdere apparatuur en software. Ook investeert het ene ziekenhuis meer in innovatie dan het andere."

"Dit alles kan de verschillen in aanrekening van ereloonsupplementen verklaren."

"Hoewel ereloonsupplementen dus nuttig en nodig zijn, weet elke radioloog dat ze niet aan eender welke patiënt of in eender welke omstandigheid kunnen aangerekend worden. De medische deontologische code stelt overigens terecht dat matigheid moet aan de dag gelegd worden, ook al mogen artsen hun tarieven voor ambulante patiënten bij wet vrij bepalen. De radiologen zijn het er net zoals alle andere specialisten wel degelijk mee eens dat patiënten met verhoogde tegemoetkoming geen ereloonsupplementen aangerekend krijgen."

"Bovendien onderschrijven ze het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen van 8 februari 2022, dat stelt dat CT- en MRI-scans ook ambulant in elk ziekenhuis zullen kunnen aangeboden worden tegen de officiële tarieven. De praktische uitwerking daarvan is volop aan de gang in overleg met het kabinet van minister Vandenbroucke."

"De Belgische Vereniging voor Radiologie wil de suggesties dat radiologen “steeds duurder worden” en dat ze “de financiële toegankelijkheid tot radiologische zorg voor de patiënt beperken” dan ook ten stelligste ontkrachten."

(foto: dr. Tom De Beule, voorzitter)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.