"Regering zet overleg buitenspel"

De regering zet het overleg buiten spel en brengt patiënten, zorgverleners en zorgvoorzieningen in onzekerheid. Dat is het standpunt van de zorgverstrekkers en zorginstellingen, van de ziekenfondsen en de vakbonden als reactie op de beslissing van de regering om zich te onthouden bij de stemming over de begroting tijdens de Algemene Raad van het Riziv.

De ziekenfondsen, zorgverstrekkers en zorgvoorzieningen hadden een voorstel uitgewerkt dat eerder deze maand bijna unaniem werd goedgekeurd door het Verzekeringscomité. Tijdens de Algemene raad van maandag, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, stemden de vakbonden en de ziekenfondsen voor het voorstel, terwijl de regering zich onthield. Uiteindelijk werd het voorstel afgekeurd, omdat het niet de nodige 11 stemmen kreeg.

"Geen alternatief vanwege regering"

Minister Maggie De Block (Open Vld) verklaarde eerder op de dag dat de onthouding er kwam omdat bijna alle nieuwe investeringen naar structuren en zorginstellingen zouden gaan en niet naar de patiënt, die nochtans centraal staat. Volgens de zorgverstrekkers, mutualiteiten en vakbonden heeft de regering geen alternatief aangereikt en zocht ze niet naar een compromis.

Het is de regering in lopende zaken die nu zelf over de begroting moet beslissen. "Maar op de vraag wanneer en hoe, is vanmorgen geen antwoord gegeven", klinkt het.

"Redelijk voorstel"

Het voorstel van het Verzekeringscomité was redelijk, aldus de vertegenwoordigers en de vakbonden. "Door een aantal uitzonderlijke uitgaven uit de begroting te houden en door een inspanning aan de farmaceutische industrie te vragen, die haar budget de afgelopen jaren systematisch overschreed, heeft het Verzekeringscomité een evenwichtige begroting voorgesteld die geen nieuwe besparingen aan de andere sectoren van de ziekteverzekering oplegde", luidt het.

"Dankzij dit voorstel kon ook een kleine marge van 101 miljoen euro worden vrijgemaakt voor nieuwe dringende initiatieven ten behoeve van patiënten." Daarnaast bevatte het ontwerp voorstellen voor een gezondheidszorg met een betere toekomst, zoals meer investeren in preventie. Het uitbouwen van een begroting over verschillende jaren zou eveneens voordelig zijn, omdat sommige ingrepen nu eenmaal meer tijd kosten dan een jaar, en waardoor budgetten beter verdeeld kunnen worden."

De ziekenfondsen, de zorgverleners, de zorginstellingen en de vakbonden wensen hun verantwoordelijkheid te kunnen opnemen met een debat over het toekomstige gezondheidszorgbeleid, over budgetbeheersing, in het bijzonder voor de sector van de geneesmiddelen, en over een goed beheer van de middelen. Zij betreuren dat de regering niet tot een akkoord kwam en niet met een eigen voorstel kwam.

"Geen akkoorden mogelijk"

"Wij moeten met de verschillende sectoren akkoorden afsluiten. Dat is nu niet mogelijk als er geen begroting is", zegt Luc Van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit. "Daarnaast conventioneren artsen zich al dan niet op basis van een begroting en weten de zorgorganisaties niet met welke middelen ze kunnen koken als ze hun eigen begroting opstellen. We vrezen dat de patiënt de rekening zal betalen."

Van Gorp gaat niet akkoord met de kritiek van de regering dat er te weinig in de patiënt wordt geïnvesteerd. "Het voorstel zit vol maatregelen voor de patiënt", zegt hij. "De minister haalt bovendien aan dat de 25 miljoen die geïnvesteerd wordt in het elektronisch attest, beter zou worden geïnvesteerd in de patiënt. Maar het gaat om een eenmalige kost, voor een beslissing die de overheid heeft genomen. Het kan toch niet dat de patiënt daarvoor aansprakelijk moet zijn."

De begroting komt nu in handen van de regering, "een regering die niet eens het vertrouwen heeft van de helft van de bevolking". Hoewel er geen onderhandelingen met de sector gevoerd moeten worden, roept Van Gorp op om opnieuw rond de tafel te gaan zitten. "We gaan moeten besparen, het geld valt niet uit de lucht, daar moeten we over overleggen."

Marc Moens (Vas) en Roel Van Giel (AADM) delen dezelfde bezorgdheid. Zoals bekend is inmiddels het overleg artsen-ziekenfondsen dat na de bijeenkomst van de Algemene Raad gepland was, afgelast na een inderhaast bijeengeroepen informeel overleg door Medicomutvoorzitter Jo De Cock. Argumentatie: eerst moet meer duidelijkheid bestaan over de krachtlijnen van de begroting voor 2020. Op dit moment is geen nieuwe medicomutvergadering gepland voor de allerheiligenvakantie. Wel laat Jo De Cock de deur open voor 'informeel overleg' intussen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.