Tele-expertise: nomenclatuur in voorbereiding

De technisch-geneeskundige raad (TGR) van het Riziv zal de definitieve nomenclatuur uitwerken voor teleconsultaties en -expertise (tele-oftalmologie en -dermatologie) via wat nu voorlopig al tot stand kwam door covid-19. Maar de ene prestatie vanop afstand is de andere niet.

Voor tele-oftalmologie gaf een werkgroep al de aanzet via drie projecten.

  • Een eerste is Chronicare dat retinopathie screent bij diabetespatiënten. Daarbij neemt men oogfundus via een gespecialiseerde verpleegkundige die de beelden doorstuurt naar een oogarts. Op zijn beurt stuurt die het protocol door naar de huisarts. Vooral in Wallonië is – bij gebrek aan voldoende oogartsen – de inzet van deze gespecialiseerde verpleegkundigen van groot belang.
  • Een tweede project heet Mona en is gelijkaardig met eveneens inzet van AI.
  • Tot slot is er Temeoo dat kinderen screent op amblyopie, maar zich meer in het algemeen ook richt op oogziekten, glaucoom, LMD en diabetische retinopathie. Hier zijn het optometristen die onder toezicht vanop afstand door oogartsen aan het werk gaan. Met een triage van de patiënten die de oogarts zelf zeker nog moet zien.

“De behandeling retinopathie diabetes is goedgekeurd, maar de terugbetalingswijze is nog niet uitgeklaard want die ligt dus nog bij de TGR ter behandeling”, dixit Bvas. Deze prestaties op afstand moeten een blijver worden, luidt het.

Proefprojectstadium overslaan

Het syndicaat van de oftalmologen (SOOS) is alvast voorstander om de tele-oftalmologie op dezelfde wijze toe te passen als bij het project teledermatologie dat geëvalueerd wordt. Het stadium van een nieuw proefproject specifiek voor tele-oftalmologie kan dus worden overgeslagen. De werkgroep had graag meteen een breed duurzaam kader gezien voor tele-expertise in de verschillende domeinen van de geneeskunde via de nomenclatuur.

Technisch gezien komt het erop aan om te beantwoorden aan de minimumvereisten en de mogelijke toepassingsgebieden waarbij men vertrekt vanuit de vraag van de (huis)artsen. Een interessant buitenlands voorbeeld vinden we in Frankrijk. Het loopt er al een tweetal jaren. Het werkt met eenvoudig en complexe adviezen, telkens met verschillende honoraria voor de consulterende en geconsulteerde arts.

Eenvoudig en complex

Het eenvoudige, korte medisch advies kan worden aangerekend als het verloopt via telefoon, mail, chat. In het honorarium zit ook de administratie die gelinkt is aan dit medisch advies. De prestatie vervangt de bestaande verstrekking advies 109012.

Daarnaast is er de raadpleging op afstand die iets complexer in elkaar zit. Ze komt er op voorstel van de arts en met een vrije en geïnformeerde toestemming van de patiënt of de vertegenwoordiger van de patiënt. Ze verloopt synchroon langs een videoverbinding. Aandachtspunt: deze teleconsultatie kan slechts met een al gekende patiënt. De prestatie wordt genoteerd in het patiëntendossier volgens specifieke geplogendheden.

Het honorarium van de gekoppelde prestatie is voor 80% van toepassing.

ASGB/Kartel breekt eveneens een lans om dit verder te zetten wegens de kwalitatieve meerwaarde die meestal boven een telefonische consultatie ligt al zijn er uitzonderingen volgens psychiaters voor sommige aandoeningen.

Discussie blijft nog wel op enkele punten. Moet de specialist bijvoorbeeld de patiënt al gezien hebben, wat met de gevoelig liggende onderlinge doorverwijzingen tussen specialisten?

Vergoeding

Dit alles is nog een voorstel dat nog ter discussie staat voor de specifieke uitwerking. Met onder meer de vraag of de nomenclatuur onmiddellijk toegankelijk gemaakt voor alle artsendisciplines en tussen alle echelons: huisarts-specialist, specialist – specialist, intra-muros. 

En ook een knoop om door te hakken: of de aanvragende arts vergoed wordt naast de expertise-arts.

In het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen 2021 is alvast een budget voorzien van 200.000 euro voor een project tele-expertise via mobiele applicaties en 150.000 euro voor tele-oftalmologie.

Concluderend: de TGR moet haar huiswerk helemaal klaar hebben tegen het najaar met de bedoeling dat dan snel een definitieve nomenclatuurregeling kan ingaan.

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.