Vaso: helft ASO's heeft het mentaal moeilijk, blij met aandacht voor mentaal welzijn

Ook de arts in opleiding telt mee als het op mentaal welzijn aankomt. Die boodschap wil voorzitter Jonas Brouwers kwijt als morgen het Riziv en de FOD Volksgezondheid met een campagne starten waarin de klemtoon ligt op de arts die zich goed moet voelen om kwaliteitszorg te kunnen leveren. Met Doctors for Doctors (D4D) wil men de jonge artsen ondersteunen via een sensibiliseringsactie.

Na een jarenlange strijd waarbij ook De Specialist en MediSfeer druk zetten, werd in december bekend gemaakt dat er 200.000 euro vrijkomt via het Riziv. Dat ter bevordering van de gezondheid van artsen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso) is verheugd te horen dat er ook aandacht is voor het mentaal welzijn van de arts-specialisten in opleiding (ASO). “Dit is het begin van een positieve evolutie, die we met een nieuwe generatie artsen graag ondersteunen” zegt Jonas Brouwers, voorzitter van Vaso.

Crisis en werkgroep

Het is belangrijk dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan de mentale gezondheid van ASO's, zeker door de stijgende werkdruk, nog aangedreven door de huidige crisis. "Artsen geven niet snel op en hollen zichzelf makkelijk voorbij, maar het zijn en blijven ook maar mensen", luidt het.  Een recente bevraging van de Vaso toonde aan dat in de afgelopen periode 53% van de ASO’s het mentaal moeilijk had, 4% zocht professionele hulp. Dit terwijl zij degenen zijn die de ziekenhuizen draaiend hielden. Bijna 2 op 10 denkt er zelfs over de opleiding stop te zetten, een verdubbeling tegenover de periode voor de crisis.

Naar aanleiding van de toename van het aantal meldingen van ASO’s met mentale moeilijkheden, richtte VASO dit jaar een werkgroep op, geleid door Cynthia D’Hondt en Aline Delva, respectievelijk vicevoorzitter en beheerder van VASO, om het mentaal welzijn van de specialisten in opleiding beter onder de aandacht te brengen.

Een samenwerking met Doctors4Doctors en Arts In Nood werd tot stand gebracht en een grote sensibiliseringscampagne wordt gestart om het taboe te doorbreken en stilaan tot een mentaliteitswijziging te komen, waarin het motto “mens sana in corpore sano” centraal komt te staan.

Webinar

In samenwerking met de Vlaamse Vereniging Assistenten Psychiatrie (VVAP) wordt op 31 maart als aftrap een webinar rond zelfzorg georganiseerd voor en door ASO’s. Daar worden concrete handvatten aangereikt om de eigen mentale gezondheid te bevorderen.

Ook werd een flyer- en poster campagne uitgewerkt om ASO’s aan te sporen tijdig hulp te zoeken en niet te wachten tot het (bijna) te laat is. Tevens wil VASO als wegwijzer functioneren om in functie van de hulpvraag en situatie de arts-specialist in opleiding door te verwijzen naar de meest geschikte personen of organisaties.

Hiertoe werd reeds een flowchart uitgewerkt en is een begeleidende website in aanmaak. Daarnaast zet Vaso nog steeds in op het aanpakken van de structurele problematiek rond arbeidsvoorwaarden en het sociaal statuut die vaak aan de basis liggen van problemen en de druk op de arts-specialisten in opleiding.

Mentaliteitswijziging noodzakelijk

Het moment is aangebroken om op een structurele manier de mentale gezondheid van het zorgpersoneel, met inbegrip van de arts-specialisten in opleiding, te bevorderen. Dat werd als gevolg van de huidige gezondheidscrisis extra in de verf gezet, maar het is een probleem dat reeds lange tijd heerst.

Naast preventieve en structurele maatregelen zal ook een mentaliteitswijziging bij de artsen noodzakelijk zijn. “We zijn blij dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan het mentaal welzijn van artsen in opleiding. Vanuit een nieuwe generatie dragen we dus graag ons steentje bij” zegt Jonas Brouwers, voorzitter van Vaso.

Naast eigen acties zal Vaso ook constructief blijven samenwerken met de werkgroep van het Riziv, Arts In Nood en Doctors4Doctors en tegelijk het thema onder de aandacht brengen bij de universiteiten en ziekenhuizen. “Mens sana in corpore sano” was nog nooit zo actueel en blijft de basis om kwalitatieve zorg aan elke patiënt te leveren.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.