Vaso richt open brief met eisen aan beleidsmensen

Herhaald aandringen bij minister Peeters om te antwoorden op hun verzuchtingen in verband met hun werkomstandigheden, viel tot nu toe in dovemansoren. Daarom richt het bestuur van Vaso zich nu tot alle beleidsmensen.

"Op 2 oktober werden we als arts-specialisten in opleiding uitgenodigd op het kabinet van Minister van Werk, Kris Peeters", steken de bestuursleden van wal. "Tijdens dit gesprek aangaande het huidige sociaal statuut van de artsen in opleiding kwam ook de vraag naar enkele verduidelijkingen in de wetgeving aan bod. Deze vragen werden in december officieel overgemaakt aan de minister en zijn kabinet en een mail ter herinnering werd midden januari uitgestuurd", luidt het verder. "Zonder enig antwoord evenwel".

Uiteraard kwam de val van de regering hier tussengefietst en is de huidige regering in lopende zaken. Maar op zijn minst een antwoord op de vragen of dit wel tot de mogelijkheden van een regering in lopende zaken zou vallen, zou verwacht worden. Quod non.

Arbeidsomstandigheden

"Daarom willen wij onze vragen dan ook aan een bredere (politieke) groep richten. Er zijn nog enkele maanden tot de verkiezingen - laat staan tot een nieuwe regering gevormd is - en zodus hopen wij dat minstens enkele beleidsmakers en/of politieke fracties dit dossier ter harte willen nemen en kijken wat mogelijk is binnen het huidige politieke klimaat. De vragen die we hebben,  gaan over de arbeidsomstandigheden en -voorwaarden die duizenden jonge artsen elke dag moeten ervaren, regering in lopende zaken of niet."

Meer concreet wil de Vaso drie onduidelijkheden uitgeklaard zien:
1) de definitie van een "voltijds" werkschema en zodus ook van een - sinds 31 oktober 2017 mogelijk gemaakt - deeltijds werkschema.
2) de (financiële) voorwaarden verbonden aan wachtdiensten.
3) de financiële voorwaarden verbonden aan bijkomende arbeidstijd in het raam van het tekenen van de opting out (cfr. de wet op de arbeidsduur van 10 decemeber 2012). 

Afwachten nu of deze oproep opnieuw een maat voor niets is.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.