Vijf jaar na moord op Patrik Roelandt blijft geweld tegen zorgverleners toenemen

Vijf jaar geleden, op 1 december 2015, werd huisarts Patrik Roelandt om het leven gebracht door een patiënt tijdens een huisbezoek. Sindsdien is het aantal geweldplegingen tegen zorgverleners met meer dan 30% toegenomen. Huisartsenvereniging Domus Medica roept de overheid op om dringend werk te maken van nultolerantie voor geweld tegen zorgverleners.

Ter nagedachtenis van dr. Patrik Roelandt werd vijf jaar geleden de Patrik Roelandt AntiAgressiegroep opgericht om het geweld tegen zorgverleners een halt toe te roepen. Jaarlijks wordt een Veiligheidsprijs uitgereikt aan huisartsenkringen en wachtposten die concrete initiatieven nemen om de veiligheid voor huisartsen te verhogen.

Toename van geweld in cijfers

Ondanks deze lokale initiatieven van de zorgverleners zelf is het aantal geweldplegingen nog toegenomen. In 2015 werden 174 geweldplegingen tegen medische zorgverleners opgetekend. In 2018 was dit aantal al opgelopen tot 234 feiten.

Volgens dr. Roel Van Giel, voorzitter Domus Medica, is dit nog een onderschatting aangezien dit alleen het aantal aangegeven gevallen vertegenwoordigt: “De Orde van Artsen registreerde de afgelopen jaren 258 gevallen van agressie, met verbale agressie op kop (138 gevallen), gevolgd door psychische (69), fysieke (45) en seksuele (6) agressie. Maar tussen mei en november 2020 werden slechts 7 extra gevallen gemeld. Dat is zeker een onderschatting van het werkelijke aantal. Artsen die met geweld te maken krijgen, hebben soms gewoonweg de tijd niet om de melding door te geven.”

Domus Medica blijft alle artsen oproepen om elke geweldpleging te melden bij het ‘nationaal meldpunt voor agressie tegen artsen’ van de Orde der Artsen, zodat dit daadwerkelijk kan worden aangepakt.

Coronaperiode bijzonder stressvol

Dr. Roel Van Giel: “Bovendien is de coronaperiode bijzonder stressvol voor de medische zorgverleners. Geweldplegingen laten vaak een psychisch kwetsuur achter bij de zorgverleners en ook bij het ondersteunend personeel, zoals praktijkassistenten en onthaalmedewerkers op wachtposten, triagecentra of spoeddiensten. Ze staan onder enorme druk om patiënten snel te kunnen laten testen, om alles administratief te verwerken, en moeten vaak ook omgaan met boze patiënten."

"Op een moment dat we alle handen nodig hebben, is het ontoelaatbaar dat zorgverleners of medewerkers uitvallen door de (psychische) gevolgen van agressie en geweld.”

Nultolerantie en sensibilisering

Domus Medica vraagt daarom uitdrukkelijk nultolerantie voor agressie op hulpverleners. Dr. Roel Van Giel roept de minister van Justitie op om de beleidsverklaring dringend om te zetten in wetgeving: “Geweld tegen medische zorgverleners is onaanvaardbaar. Wie dergelijk geweld pleegt, moet voor de strafrechter verschijnen."

"Domus Medica vraagt de minister van Justitie om de daad bij het woord te voegen en de wetgeving hieromtrent dringend aan te passen.” Naast deze nultolerantie en effectieve strafuitvoering moeten er ook communicatiecampagnes komen die duidelijk maken dat iedere vorm van agressie, fysiek of verbaal, tegen zorgverleners ontoelaatbaar is. Want huisartsen, zorgverleners en ondersteunend medisch personeel verdienen meer dan ooit vooral ons respect.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.