Vlaamse artsen in opleiding vragen naleving artsenquota

Gisteren raakte bekend dat 1.100 Waalse studenten slaagden voor het toelatingsexamen en zo mogen beginnen aan de opleiding tot arts. Volgens het federale quotum zijn er echter slechts 505 plaatsen. De Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso) vraagt dat de federale regering optreedt en consequenties oplegt.

Het overtal dat de voorbije jaren steevast de opleiding mag beginnen in Wallonië, staat immers in schril contrast met de strenge beperking die Vlaanderen oplegt met zijn toelatingsexamen. 

“Voor de zoveelste keer wordt een te groot aantal studenten toegelaten tot de opleiding geneeskunde, waarbij de federale wetgeving simpelweg genegeerd wordt door de Franse gemeenschap. De responsabilisering die in het federale regeerakkoord beloofd werd, maakt duidelijk geen indruk en de gevolgen voor de kwaliteit van de opleiding en de gezondheidszorg kunnen nefast zijn”, stelt Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (Vaso).

Sinds 1996 wordt op advies van de Federale Planningscommissie Medisch Aanbod een contingentering vastgelegd voor artsen en tandartsen dat de uitstroombeperking voor de basisopleidingen bepaalt. Sinds 1997 organiseert de Vlaamse overheid daarom een toelatingsexamen om de instroom te beperken. Pas sinds 2017 wordt dit ook georganiseerd in Wallonië. Het ontstane overtal aan afstuderende Franstalige artsen is al jarenlang de inzet van communautair getouwtrek.

Responsabilisering

Het regeerakkoord voorziet in een responsabiliseringsmechanisme indien er meer artsen afstuderen dan toegelaten maar minister Vandenbroucke stelt overleg met de deelstaten voorlopig voorop. Dat lijkt alvast weinig indruk te maken aan Franstalige kant waar nu opnieuw meer dan het dubbel aantal toegestane artsen aan de opleiding zal starten.

De Vlaamse studenten, universiteiten en politieke partijen zijn het al langer eens over de contingentering: een overschot aan artsen leidt tot overconsumptie waardoor de betaalbaarheid en kwaliteit van de gezondheidszorg in het gedrang komt. Door de selectie bij aanvang te voorzien, kan de kwaliteit van de opleiding gegarandeerd worden met een voldoende blootstelling aan ziektebeelden en individuele begeleiding. Bovendien worden leed en kosten vermeden voor zowel studenten als de samenleving indien er een garantie is op een RIZIV-nummer voor iedereen die start aan de lange en zware opleiding.

 

“Het responsabiliseringsmechanisme uit het regeerakkoord maakt duidelijk weinig indruk. Het is tijd dat de federale regering haar verantwoordelijkheid neemt zodat elke gemeenschap zich houdt aan de vastgelegde regelgeving. Het overleg met de deelstaten levert blijkbaar weinig op, ik denk dat de regering dus best haar andere opties bekijkt.” aldus Brouwers. De VASO onderzoekt verder of ze juridische stappen onderneemt als blijkt dat de Vlaamse studenten systematisch achtergesteld worden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.