Voorstel De Block "spaart patiënt en zorgverleners" en rekening klopt

Volgens het voorstel van de minister, dat ze gedeeltelijk en nog algemeen vrijgeeft in de aanloop naar de ministerraad van volgende week vrijdag, zouden patiënten en zorgverleners gespaard worden en zijn een reeks besparingen uitgewerkt voor de farmasector. De patiënten betalen minder voor hun geneesmiddelen, de artsen zijn zeker van hun index, de groeinorm wordt toegekend.

Het begrotingsvoorstel komt er zoals bekend nadat het budgetvoorstel van zorgverleners, -instellingen en ziekenfondsen was weggestemd. Het voorstel is uitgewerkt en besproken met de verschillende stakeholders, zoals dat heet. 
Wat zijn de krachtlijnen?

Patiënt

Minister De Block verlaagt de factuur voor de patiënt met 65 miljoen euro per jaar in die zin dat hij minder uit eigen zak (out-of-pocket) moet betalen voor geneesmiddelen.

Groeinorm en index artsen

Het groeitraject van de gezondheidszorgbegroting blijft behouden: de wettelijke groeinorm van 1,5% wordt dus gerespecteerd. De zorgverleners krijgen hun volledige indexmassa.

Farma

Om de begroting gezondheidszorg toch sluitend te houden voor 2020, zocht de regering besparingsmaatregelen bij de farmasector, overigens een normaal compensatiemechanisme als de sector zijn budget overschreed. De details daarover houdt De Block nog geheim.

Andere sectoren zoals ziekenfondsen

Geen besparingen

Minister De Block maakt zich sterk dat zorgverleners en ziekenfondsen zo een duidelijk kader hebben waarbinnen ze straks tarievenakkoorden kunnen sluiten "en patiënten de tariefzekerheid kunnen bieden die ze verdienen."

Een duidelijke voorzet ook naar de onderhandelingen over een akkoord artsen-ziekenfondsen die geblokkeerd dreigden te geraken nog voor ze goed en wel begonnen waren.

Minister De Block hoopt op goodwill met dit een mooi voorstel "binnen een erg lastige budgettaire context. We kunnen we de zorgfactuur voor de patiënt met maar liefst 65 miljoen euro per jaar verlichten. Zorgverleners krijgen ook de indexering waar ze recht op hebben en de rekening van de overheid klopt.”

Bvas, het kartel en AADM werden niet uitgenodigd voor onderhandelingen, maar op een informatiebijeenkomst waar Maggie De Block persoonlijk, geflankeerd door haar kabinetschef en hoge ambtenaren van het Riziv en de FOD, haar begroting toelichtte, zegt Dr. Philippe Devos (Bvas). De Bvas-voorzitter waardeerde de methode, maar gaf toe dat het niet conform de regels is. "Het is altijd beter als je bepaalde zaken worden toegelicht en het waarom daarvan vooraleer je die moet lezen in de pers."

De 101 miljoen die men volgens het voorstel van het Verzekeringscomité wou opzijzetten voor nieuwe initiatieven, zullen er zo niet komen maar ze waren in de ogen van het kabinet ook puur viruteeln," zegt Philippe Devos. "Anderzijds heeft de minister de structurele blokkade weggenomen die al enkele jaren bestaat: in moeilijke budgettaire omstandigheden wordt de groeinorm volledig gerespecteerd en alle beroepsbeoefenaars krijgen hun index volledig - en dat voor het eerst de afgelopen jaren. Dat is moedig. Alleen in de farma wordt bespaard, maar voor Bvas was de farma ook verantwoordelijk voor de overschrijding. Artsen worden wel gevraagd om na te denken over het voorschrijven van meer biosimilars."

> Lees ook: Begroting gezondheidszorg: beslist minister of parlement?

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.