Begroting gezondheidszorg - beslist ministerraad of parlement?

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) hoopt volgende week vrijdag een nieuw voorstel voor de begroting van de gezondheidszorg voor te kunnen leggen aan de ministerraad. Haar begrotingsvoorstel komt er nadat het budgetvoorstel van zorgverleners, -instellingen en ziekenfondsen was weggestemd.

Ziekenfondsen, zorgverleners en instellingen hadden in oktober binnen het zogenaamde verzekeringscomité van het RIZIV (rijksinstituut- voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) een voorstel goedgekeurd voor het budget van meer dan 27 miljard euro. Tijdens de Algemene raad van het RIZIV, met vertegenwoordigers van ziekenfondsen, sociale partners en regering, stemden de vakbonden en de mutualiteiten voor het voorstel, terwijl de regering zich onthield. Uiteindelijk werd het voo rstel afgekeurd, omdat het niet de nodige elf stemmen kreeg.

Volgens minister De Block onthield de regering zich omdat de nieuwe investeringen in de begroting te veel naar structuren en instellingen zouden gaan en te weinig naar de patiënt. Mutualiteiten, vakbonden, zorgverstrekkers en -instellingen zeiden toen dat de regering daarmee "het overleg buitenspel zet" en "voor onzekerheid" zorgt. Minister De Block verzekerde dat niemand zich zorgen hoefde te maken: de uitgaven binnen de gezondheidszorg blijven immers doorlopen en patiënten zullen terugbetaald blijven worden, ook als er geen begroting is.

Doordat het budgetvoorstel door de Algemene Raad van het RIZIV is weggestemd, komt het initiatief bij de regering. Minister De Block wil nu tegen volgende week vrijdag met een voorstel naar de ministerraad. Sp.a-Kamerlid Jan Bertels vraagt zich af "welk draagvlak" het voorstel van de regering in lopende zaken kan hebben, gezien de regeringspartijen over nauwelijks een kwart van de Kamerzetels beschikken. Hij stelt voor om het voorstel van het verzekeringscomité in het parlement goed te keuren.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.