Wachtpost en spoeddienst door één deur?

De wachtpost en de spoeddienst van AZ Monica stappen weldra in een triageproject. Dat is al het derde in zijn soort, naast dat van Leuven en Brugge. Het focust op pre-triage maar krijgt, alle goede bedoelingen ten spijt, tegenwind van de beroepsvereniging van spoedartsen, de BeCEP.

Het nieuwe triageproject focust op de fysieke pre-triage, gericht op patiënten die zich zonder voorafgaand telefonisch contact aanmelden. “Wat wij voor de fysieke pre-triage willen, is dat de wachtpost en de spoeddienst echt maar één ingang hebben”, zegt wachtpostvoorzitter dr. Edwin Vanbeveren. "Dat betekent dat de patiënt die over de drempel stapt onmiddellijk wordt opgevangen door een professional die de pre-triage uitvoert. Als men de patiënt volgens eigen inzicht naar de balie van de wachtpost of naar die van de spoed laat trekken en hem dan pas trieert en (zo nodig) naar de andere kant van de gang (terug)verwijst, verliest men tijd.”

Kringvoorzitter dr. Frank Heyvaert: “Een systeem waarbij de patiënt zelf een initiële keuze maakt en pas daarna door de fysieke pre-triage naar het juiste zorgniveau wordt georiënteerd, is een tijdelijke oplossing, maar dat hoort niet het einddoel te zijn. We moeten naar een snelle pre-triage, die maximum twee minuten in beslag neemt. In die korte tijdsspanne gebeurt ook een evaluatie van het urgentieniveau binnen de spoed en binnen de wachtpost.”

Manchester Triage System

Een belangrijk aspect is dat men voor de fysieke pre-triage in Antwerpen-Oost niet de 1733-triageprotocollen zal gebruiken, zoals die momenteel gelden in de andere twee projecten. Het Antwerpse project gaat uit van het Manchester Triage System.

“Dat is een gevalideerd, internationaal gebruikt protocol, dat oorspronkelijk ontworpen is voor de triage van patiënten binnen de spoed”, legt hoofdspoedarts dr. Mark Timmermans uit. “Aan de hand van een aantal klinische criteria krijgt de patiënt een kleurcode toegemeten (groen, blauw, geel, oranje of rood), die aangeeft met welke graad van dringendheid hij moet worden behandeld.”

Het team van het Antwerpse project heeft het Manchester Triage System zodanig omgebouwd dat de patiënt naargelang zijn problematiek ofwel naar de spoeddienst, ofwel naar de wachtpost verwezen wordt, met onmiddellijk het juiste zorgniveau. De initiatiefnemers moesten niet van nul beginnen: ook in het buitenland bestaan er al herwerkingen van het Manchester Triage System waarin huisartsgerelateerde triageniveaus opgenomen zijn. De Antwerpse bewerking is momenteel bijna af.

BeCEP kraakt Antwerpse triage af

De beroepsvereniging van spoedartsen BeCEP noemt dit een 'bijzonder hallucinant businessmodel in mind'. Ze waarschuwt bij monde van voorzitter Jan Stroobants voor de 'afschuwelijke gezondheidsconsequenties en de medicolegale gevolgen voor de de gezondheidswerkers van onverantwoorde gezondheidsconstructies in de niet-planbare zorg.' Alle argumenten van de BeCEP leest u deze week in de papieren editie van De Specialist.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.