Wettelijk kader voor Brusselse ziekenhuisnetwerken rond, Chirec nog op de wip

Vandaag zijn reeds twee van de vier Brusselse netwerken opgericht: één rond het UZ Brussel, als Vlaamse entiteit, en een rond een christelijke pool van de Sint-Luc-ziekenhuizen (Sint-Jan, de Europa-ziekenhuizen en Saint-Pierre/Ottignies).
Verder staat een netwerk in de steigers van alle Irisziekenhuizen met Erasmus als universitaire pool, en mogelijk Chirec.

De Brusselse regering keurde zopasntwee voorontwerpen van ordonnantie goed. Een wettelijke basis voor de oprichting van ziekenhuisnetwerken met zowel openbare als privéziekenhuizen. In afwachting van de goedkeuring door het Brussels Parlement binnen enkele maanden kunnen de bevoegde organen van de betrokken ziekenhuizen zich uitspreken over hoe de netwerken er in de praktijk zullen uitzien.

De eerste tekst wijzigt de OCMW-wetgeving om toe te laten dat openbare ziekenhuizen kunnen samenwerken met private ziekenhuizen. De tweede tekst past de ordonnantie van 2019 toe, waardoor ziekenhuizen een netwerk kunnen oprichten, hetzij met openbare ziekenhuizen, hetzij met privéziekenhuizen of openbare en private ziekenhuizen.

Beide voorontwerpen moeten garanties bieden dat openbare ziekenhuizen, ongeacht het type van netwerk waarin ze instappen, hun openbare en sociale opdracht - een universele en niet-disccriminerende toegang voor alle Brusselaars tot kwalitatieve medische zorgen - uitoefenen, en dat de voogdij van de overheid op die ziekenhuizen niet gehinderd wordt door een eventuele toetreding tot een ziekenhuisnetwerk met privéziekenhuizen.

Tijd winnen

Om tijd te winnen wordt de ziekenhuizen gevraagd om op korte tijd één of meerdere netwerken binnen het Brussels Gewest op te richten, aangezien dit ook de nodige tijd in beslag zal nemen.

In februari 2019 keurde de Kamer een wet goed die alle ziekenhuizen verplicht om zich in netwerken te organiseren om het aanbod te rationaliseren en de kosten onder controle te houden. Het aantal netwerken wordt beperkt tot 25: 13 in Vlaanderen, 8 in Wallonië en 4 in Brussel, met een minimum van 400.000 inwoners per netwerk.

Elk algemeen en universitair ziekenhuis wordt geacht deel uit te maken van een ziekenhuisnetwerk waarin alle gespecialiseerde zorg gedekt zijn. Sommige erg gespecialiseerde zorg zoals kanker- of hartchirurgie zal niet in elk netwerk aangeboden worden. Daarvoor zijn regels inzake het doorverwijzen naar referentiecentra noodzakelijk.

Minister Maron erkent dat de hervorming in Brussel vertraging heeft opgelopen omdat de federale wetgeving niet duidelijk was, onder meer op het vlak van de financiering van de netwerken. Vandaag zijn reeds twee netwerken opgericht: één rond het UZ Brussel, als Vlaamse entiteit, en een rond een christelijke pool van de Sint-Luc-ziekenhuizen (Sint-Jan, de Europa-ziekenhuizen en Saint-Pierre/Ottignies).

Vorige maand hebben de burgemeesters van Etterbeek, Elsene, Anderlecht en Sint-Gillis hun voorkeur uitgesproken voor een netwerk van alle Irisziekenhuizen met Erasmus als universitaire pool, en de Chirec-ziekenhuizen (privaat). De raad van bestuur van de Irisziekenhuizen heeft deze optie reeds goedgekeurd.

Het is nu wachten op het standpunt van Chirec, dat ook kan beslissen een eigen netwerk op te richten met een Waalse antenne.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.