Coalitie van milieu- en gezondheidsorganisaties eist "gespierder milieubeleid"

Vlaanderen heeft nood aan een "gespierder milieubeleid" dat de gezondheid van elke Vlaming vooropstelt en werk maakt van de strijd tegen kankerverwekkende stoffen en hormoonverstoorders. Dat stelt een coalitie van milieu- en natuurverenigingen en gezondheids- en gezinsorganisaties, die eist dat er lessen getrokken worden uit de PFOS-vervuiling. De organisaties bundelden 28 concrete aanbevelingen.

De PFOS-verontreiniging door chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht heeft verschillende pijnpunten in het milieubeleid van de laatste twintig jaar blootgelegd, stellen de organisaties. Ze hebben het over lakse lozingsnormen, milieu-effectenrapportage die dreigt te worden afgebouwd, omgevingsvergunningen op maat waarbij economische belangen voorrang krijgen op de bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid, gebrek aan adviezen van verschillende instanties en de afbouw van milieu-administraties en inspectiediensten.

"Deze tekortkomingen hebben niet alleen een impact op het leefmilieu en de natuur, maar ook op de gezondheid van burgers", klinkt het. "Hoog tijd om de balans te herstellen tussen enerzijds leefmilieu, natuur en volksgezondheid, en anderzijds de belangen van de industrie."

Om dat te bereiken, stellen ze 28 speerpunten voor. De coalitie vraagt om onder meer milieu- en gezondheidsoverheidsdiensten te versterken, een einde te maken aan de "eeuwigdurende" omgevingsvergunning, de rechten van de natuur een plaats in het rechtsverkeer te geven en lokale overheden en burgers te informeren over mogelijke negatieve effecten van chemische stoffen.

Ook pleit de coalitie ervoor om voorzichtiger om te gaan met chemische stoffen en dan vooral met hormoonverstoorders. "Het moet bewezen worden dat een product niet schadelijk is voor het leefmilieu en de volksgezondheid vooraleer het in gebruik wordt genomen of in de omgeving wordt geloosd. Omdat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn voor milieuvervuiling, vragen we aan de overheid om zich voor die normen te baseren op de schadelijkheid bij kinderen, de kindnorm", stelt Ann Gils van Kom op tegen Kanker.

De organisaties roepen burgers op om hun eisen kracht bij te zetten door de petitie te ondertekenen op www.gezondheidenmilieuvoorop.be. Die zal overhandigd worden aan de Vlaamse regering, wanneer de parlementaire onderzoekscommissie rond PFOS haar eindrapport uitbrengt.

"Wij hebben ons huiswerk gemaakt. We hopen nu dat de parlementaire onderzoekscommissie onze aanbevelingen bestudeert en verwerkt in haar eindrapport", verklaart Tycho Van Hauwaert van Bond Beter Leefmilieu.

De visietekst is ondertekend door mensen van beweging.net, Bioforum, Bond Beter Leefmilieu, Climaxi, Dryade, Gezinsbond, Greenpeace, Grondrecht, Kom op Tegen Kanker, de Landsbond der Christelijke Mutualiteiten, de Landsbond van de Liberale Mutualiteiten, de Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen, de Landsbond Onafhankelijke Ziekenfondsen, het Nationaal Verbond Socialistische Mutualiteiten, Natuurpunt, Velt en WWF.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.