Domus Medica zet voorwaarden terugbetaling telefonisch consult op een rijtje

Nu het licht door corona op groen staat voor de terugbetaling van het telefonisch consult, zet Domus Medica de voorwaarden daarvoor op een rijtje. Hoe komt u in aanmerking voor de twee nieuwe nomenclatuurnummers?

1)         101990 Advies met het oog op triage Covid-19… N 10

Onder advies met oog op triage COVID-19 verstaat men een telefonische triage na volledige anamnese van een patiënt met symptomen van een mogelijke coronabesmetting, in een bijzondere situatie waarbij maatregelen zich opdringen op het gebied van volksgezondheid om de risico’s op verspreiding in te perken. Dit geldt dus ook voor de patiënten die omwille van hun COVID-problematiek de arts raadplegen voor bijkomende opvolging.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de raadgevingen die werden verstrekt en de aard van de documenten die werden afgeleverd.

2)         101135 Advies met het oog op continuïteit van zorg… N 10

Onder advies met oog op continuïteit van zorg verstaat men een telefonische anamnese van een patiënt in behandeling bij de arts, die om gemotiveerde redenen de arts niet in persoon kan ontmoeten gelet op de adviezen in verband met de COVID-19 pandemie.

De arts moet zijn patiënt duidelijk kunnen identificeren en noteert in het dossier van de patiënt het telefonisch contact, de gemotiveerde reden die nopen tot dit advies, de raadgevingen die werden verstrekt, de eventuele aanpassingen aan het behandelingsschema en de aard van de documenten die werden afgeleverd.

Deze twee verstrekkingen zijn gebonden aan enkele specifieke voorwaarden:

1)         ze kunnen aangerekend worden door elke arts (huisartsen, artsen-specialisten en artsen van medische huizen);

2)         de arts ontmoet de patiënt niet in persoon;

3)         ze omvatten het opmaken en ondertekenen van getuigschriften, farmaceutische voorschriften en allerlei bescheiden (bv. verwijsbrief, eventueel verslag voor GMD-houder,...);

4)         mogen niet samengevoegd worden met het honorarium voor raadpleging, bezoek of advies uit de nomenclatuur;

5)         zijn niet cumuleerbaar op dezelfde dag door dezelfde verstrekker;

6)         worden beschouwd als verleend zijnde in het kader van een georganiseerde wachtdienst, wat betekent dat er geen ereloonsupplementen mogen worden gevraagd.

> Lees ook: 20 euro voor telefonisch consult, zowel voor huisartsen als specialisten

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.