#beHealthHackathon: telemonitoring voor ouderen

Het cluster Lifetech.brussels, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, het Partena Ziekenfonds, Partenamut en Pfizer organiseren van 1 tot 3 december samen een ‘health hackathon’ in Brussel. Nieuw in deze hackathon is de inbreng van ‘het terrein’ in de vorm van uitdagingen die voorgelegd worden aan de deelnemers.

Vorige week stelden we hier de eerste uitdaging voor, het ontwikkelen van een app om het “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” zo goed en zo snel mogelijk te laten verlopen. Vandaag stellen we een nieuwe uitdaging voor van Partenamut, meer bepaald telemonitoring voor de preventie van ernstige gezondheidsproblemen bij oudere personen.

Vandaag heeft 60% van de 65-plussers minstens twee chronische ziekten. Onderzoek toont aan dat telemonitoring bij oudere mensen mogelijkheden biedt op het vlak van preventie enerzijds en anderzijds op het vlak van follow-up en het eigen aandeel daarin anderzijds. Dit soort predictieve of voorspellende geneeskunde zou de gezondheid ten goede komen en het risico op acute crises doen dalen. Een ander voordeel is het mogelijk kostenbesparend effect voor de sociale zekerheid.

Maar er in de praktijk is er een groot obstakel en dat is het beperkt gebruik van smartphones en tablets bij 70-plussers, volgens een Franse studie niet meer dan 20%. Dat maakt dat heel wat oudere mensen geen toegang hebben tot moderne diensten die goed kunnen zijn voor hun gezondheid. “Tijdens de hackathon willen we graag oplossingen zien op het vlak van telemonitoring waarvoor een smartphone geen noodzakelijke tool is”, zegt Sandra Schnock, Business Developer bij Partenamut en Partena Ziekenfonds. “De deelnemers krijgen toegang tot technologie die onder meer ontwikkeld werd door Proximus (LoRA kit), tot Bewell Connect van het Franse bedrijf Visiomed en ze hebben direct contact met experten en patiënten. Al naargelang de resultaten willen we na afloop van de hackathon investeren in de aangeboden oplossing, ook omdat zo’n oplossing een positief effect kan hebben op de uitgaven in de sociale zekerheid”, zegt Sandra Schnock.

Er zijn heel wat toepassingen voor een dergelijke technologische oplossing. Denk maar aan problemen zoals ondervoeding (4 à 10% van de thuiswonende 70-plussers is ondervoed) en het voorkomen van urgenties door in te grijpen vanaf de eerste symptomen om maar een paar voorbeelden te geven. In geval van een verhoogd cardiovasculair risico kan men elke afwijking meteen doorgeven aan een arts of een ziekenhuis. Die kunnen ingrijpen en bijvoorbeeld de dosering van de geneesmiddelenbehandelingen aanpassen om een urgentie te vermijden.

Bij die technologische oplossing moet uiteraard rekening gehouden worden met de specificiteit van de oudere patiënt en van de betrokken zorgverstrekkers. En met de veiligheid van de gegevens die doorgegeven worden via telemonitoring.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.