#beHealthHackathon: een app ontwikkelen voor korter verblijf in kraamkliniek

Zoals u hier al kon lezen in de maand september organiseren het cluster Lifetech.brussels, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, het Partena Ziekenfonds, Partenamut en Pfizer samen een ‘health hackathon’ in Brussel van 1 tot 3 december aanstaande.

Een hackathon is doorgaans een bijeenkomst van onder meer softwareontwikkelaars om al dan niet in teams gedurende een bepaalde tijd aan een stuk door aan een (software) project te werken om een prototype van een app te ontwerpen.  In dit precies geval worden acht uitdagingen voorgelegd aan teams waarin ook zorgprofessionals en patiënten zitten om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de noden en de realiteit van het terrein.

De beHealth Hackathon is innovatief omdat er gewerkt wordt met de ‘real world’. Multidisciplinaire teams bestaande uit artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, softwareontwikkelaars, industriële en commerciële ingenieurs en zo meer zullen er samenwerken aan de uitdagingen die vooropgesteld worden door de organisatoren. “Het gebeurt niet vaak dat een hackathon zich toespitst op een zoektocht naar concrete antwoorden op bestaande problemen uit de dagelijkse praktijk, afgestemd op de behoeftes van zowel de patiënt als de zorgprofessionals. Het is meer dan waarschijnlijk dat de teams pertinente oplossingen zullen vinden. Industriële partners kunnen dan overwegen om een team aan te werven, om te investeren in een nieuw bedrijf of om er de eerste klant van te worden”, aldus Olivier Callebaut, Program manager bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen (OZ).  

Het zijn diezelfde OZ die de eerste uitdaging voorstellen en die betreft de moeder en het kind. Murielle Lona, verantwoordelijke van het project, herinnert er aan dat minister De Block in 2015 een oproep deed voor proefprojecten met betrekking tot “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf”. Projectvoorstellen moeten met minstens één ziekenhuis werken en de nodige zorg voor en na de bevalling voorzien. Hoofddoel van de projecten is dat vrouwen nog meer tevreden zijn over de kwaliteit van de zorg en dat de beschikbare ziekenhuisbudgetten efficiënter ingezet worden. De evaluatie van de zes eerste proefprojecten is globaal positief, maar wat de educatie van jonge moeders en de coördinatie door zorgverstrekkers buiten het ziekenhuis betreft is er ruimte voor verbetering.

“Dat is precies het doel van onze uitdaging”, aldus Murielle Lona. “Wij willen tijdens de hackathon een app ontwikkelen waarin de informatie gecentraliseerd wordt van alle zorgverstrekkers die betrokken zijn bij de zorg voor moeder en baby. Dat kan bijvoorbeeld met een luik voor de verstrekkers van zorg aan de moeder en een luik voor de zorg voor de baby, met daarbij telkens ruimte voor de beschrijving van de gezondheidstoestand en van de aanbevelingen. Daarnaast moet er ook informatie voorzien worden over de evolutie van de baby, zowel op strikt medisch vlak als op het vlak van de ontwikkeling. Tijdens zijn eerste levensweek krijgt de baby bijvoorbeeld een hielprik of Guthrie screeningstest voor de opsporing van zeldzame ziekten. Die test werd vroeger uitgevoerd tijdens het ziekenhuisverblijf. Naast het gezondheidsaspect is er ook alles wat te maken heeft met het thuisfront: de huishoudelijke taken, de zorg voor de oudere kinderen, enz. Tenslotte is ook het opvoedkundig aspect van het grootste belang. Moeders stellen zich niet zelden vragen over de baby en ook over zichzelf en die vragen moeten beantwoord worden.”

Een ambitieuze doelstelling die heel wat human ressources vereist. Vroedvrouwen, gynaecologen, kinderartsen en ook IT-ontwikkelaars zullen werk maken van de informaticatoepassingen. Ook de hulp van jonge ouders/ervaringsdeskundige wordt op prijs gesteld. Ze hoeven niet noodzakelijk een heel weekend ter plaatse te zijn, maar wel bereikbaar.

Waar wacht u nog op? !

> http://brussels.innovate.healthcare

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.