Hypertensie en telemonitoring: follow-up is noodzakelijk

Hypertensie is de grootste oorzaak van cardiovasculaire aandoeningen en therapie-ontrouw bemoeilijkt de behandeling van de aandoening. Onderzoekers gebruikten drie ‘interventies’ om de therapietrouw van patiënten te verbeteren: de dokter, de apotheker en telemonitoring.

De initiële studie, waarbij de interventie twaalf maanden duurde, toonde aan dat de drie interventies doeltreffender waren dan de standaardzorg en tot dalingen van de systolische bloeddruk leidden van 10.7, 9.7 en 6.6 mmHg op 6, 12 en 18 maanden. Rest de vraag of die daling aanhoudt in de loop van de tijd of niet. Daarom evalueerden de onderzoekers 54 maanden na de initiële studie 450 patiënten die deelnamen aan die studie tussen 2009 en 2015.

In het totaal telde de telemonitoring-groep 228 deelnemers en de klassieke zorggroep 222 deelnemers en kon 72,4% van de patiënten gedurende de 54 maanden worden gevolgd. De systolische bloeddruk bedroeg bij de aanvang van de studie van 148 mm Hg. Onderstaande tabel toont de resultaten voor de systolische druk.

Maanden follow-up

Bloeddruk (mmHg)

Telemonitoring groep

Standaard zorg groep

6

126,7

136,9

12

125,7

134,8

18

126,9

133,0

54

130,6

132,6

 

De verschillen zijn vergelijkbaar voor de diastolische bloeddruk. De auteurs steden vast dat er sprake is van ‘erosie’ van de therapietrouw bij patiënten en van hun waakzaamheid wat hun bloeddruk betreft. Voor een doeltreffende follow-up op lange termijn is het opnieuw motiveren van de patiënt noodzakelijk en is een technologische interventie niet genoeg, maar wel een doeltreffend hulpmiddel.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.