Hypertensie: wat als u uw patiënten behandelingsverslaafd kunt maken?

Onderzoekers ontwikkelden een mobiele app voor smartphones voor de follow-up van hypertensiepatiënten.  Daarna onderzochten ze de impact van de app op de therapietrouw van de patiënten.

De therapie(on)trouw bij de behandeling van chronische ziekte was en is een uitdaging van formaat voor artsen en arteriële hypertensie is wellicht een van de  vaakst voorkomende aandoeningen waar het probleem zich stelt.

Omdat patiënten met hypertensie weinig symptomen vertonen op korte of middellange termijn zien ze niet altijd de noodzaak van een behandeling in en zijn ze therapieontrouw. Daarnaast kunnen de behandelingen nevenwerkingen veroorzaken, wat de compliance niet ten goede komt.  

Daarnaast is het zo dat steeds meer mensen -en dus patiënten- verslaafd zijn aan hun smartphone en aan de apps die er op staan. Waarom dan niet een app maken om patiënten met hypertensie aan te zetten tot meer therapietrouw?  

De onderzoekers ontwikkelden een app voor smartphone en verdeelden de patiënten met hypertensie (n=411)  in twee groepen: een groep die gebruik maakte van de app en een controlegroep. De app helpt patiënten met alarmen, de follow-up van de behandeling en de steun van lotgenoten.  

Bloeddrukdaling

De primaire criteria van het onderzoek waren de analyse van de therapietrouw tussen de weken nul en twaalf en de veranderingen van de systolische bloeddruk. De gemiddelde leeftijd van de bestudeerde populatie bedroeg 52 jaar en de gemiddelde BMI 35,5 kg/m².  Globaal maakten 209 patiënten deel uit van de app-groep. De therapietrouwscore verbeterde met 0,4 op een schaal van nul tot acht in de smartphone-groep en verbeterde niet in de controlegroep.

De gemiddelde systolische bloeddruk bij het begin van de studie bedroeg 151,4 mm Hg in de app-groep en 151,3 mm Hg in de controlegroep. Na twaalf weken daalde  de gemiddelde systolische bloeddruk respectievelijk met 10,6 mm Hg en 10,1 mm Hg, een verschil dat te klein is om significant te zijn.

“Bij patiënten met slecht gecontroleerde hypertensie vertonen patiënten die gebruik maken van een smartphone app  een lichte verbetering in de zelf-gerapporteerde therapietrouw in vergelijking met de controlegroep, maar er was geen significant verschil wat de  systolische bloeddruk betreft”, aldus de onderzoekers. Toch menen ze dat de app patiënten daadwerkelijk zou kunnen helpen om meer therapietrouw aan de dag te leggen op lange termijn. Time will tell. . .

> Association of a Smartphone Application With Medication Adherence and Blood Pressure Control The MedISAFE-BP Randomized Clinical Trial JAMA Internal Medicine.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.