FAGG slachtoffer van identiteitsdiefstal voor illegaal verkrijgen drugsprecursoren

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is het slachtoffer geworden van een identiteitsdiefstal, waarbij geprobeerd werd een kopie van een erkenning van een bedrijf te krijgen, om aan stoffen te geraken die kunnen misbruikt worden om illegale drugs te maken. "We zijn een onderzoek gestart in samenwerking met het parket en de politiediensten", zegt woordvoerder Olivier Christiaens van het FAGG.

Het gaat om de cel Precursoren van het FAGG die geconfronteerd werd met de identiteitsdiefstal. Drugsprecursoren zijn stoffen die kunnen misbruikt worden voor de illegale aanmaak van psychotrope stoffen en verdovende middelen. "Iemand met een vals e-mailadres van het FAGG en valse telefonische contactgegevens vroeg om een kopie van de erkenning/regi stratie van een marktdeelnemer. Hoogstwaarschijnlijk wil deze persoon deze informatie gebruiken om stoffen naar het illegale circuit om te leiden", stelt het Agentschap.

Het FAGG stuurde een waarschuwing naar de bedrijven in de sector om op te letten voor ongebruikelijke vragen of bestellingen. "Het gaat om ongebruikelijke bestellingen per telefoon, via ongebruikelijke e-mailadressen van de marktdeelnemers (waarbij .be bijvoorbeeld is vervangen door .net of .info), een verzoek om producten op ongebruikelijke locaties (in het buitenland) te leveren of het voorleggen van een kopie van een erkenning/registratie die ongebruikelijk lijkt." Het agentschap stelt dat de geleverde producten door criminelen gebruikt kunnen worden om bijvoorbeeld heroïne, cocaïne of XTC te produceren.

Het gaat niet om het eerste geval van identiteitsdiefstal, maar de experten van het FAGG tillen zwaar aan de feiten. "We zijn een onderzoek gestart in samenwerking met het (federaal) parket en de politiediensten", zegt woordvoerder Christiaens. "We zien steeds meer gevallen van identiteitsdiefstal. Niet alleen in België, maar ook in andere landen van de Europese Unie. De daders zouden met een erkenning kunnen proberen om bij een andere firma producten te bestellen, en die dan gebruiken om drugs te produceren. We hebben twee jaar geleden voor de sector in samenwerking met de federale politie al een brochure gemaakt, maar we willen de bedrijven naar aanleiding van dit geval extra waarschuwen."

Het FAGG meldt de firma's in de sector dat het al in bezit is van kopieën van hun erkenning of registratie, en dat medewerkers nooit om een nieuw exemplaar zullen vragen. Bedrijven die een verdachte bestelling ontvingen, worden gevraagd contact op te nemen met het centraal meldpunt Precursoren. "Als u met een facturatiesysteem werkt, loopt u een groot risico om nooit betaald te worden. Er bestaat een reëel risico dat het imago van uw onderneming schade oploopt als de geleverde stoffen in het illegale circuit terechtkomen. Ze worden door criminelen gebruikt om drugs te produceren, met alle maatschappelijke gevolgen van dien", zegt het Agentschap.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.