Fouten in jaarrekeningen openbare instellingen SZ: Riziv reageert

Het Rekenhof ontdekte bij de jaarrekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ) ernstige boekhoudkundige tekortkomingen, maakte het vorige maand bekend. Ook worden die rekeningen niet tijdig toegestuurd. Het Riziv reageert nu.

Zoals we al meldden in onze nieuwsbrief, klaagt het Rekenhof in zijn Boek 2022 aan dat de OISZ's hun rekeningen niet tijdig toesturen. Dat moet uiterlijk op 30 november van het jaar volgend op het boekjaar, maar het Rekenhof had op 31 augustus  2022 de rekeningen 2020 van slechts zeven instellingen ontvangen. De Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (HZIV) moet zijn rekeningen 2019, 2020 en 2021 nog opmaken en het Riziv zijn rekeningen voor 2017, 2018, 2019 en 2020, luidt het. 

Bij controle van de jaarrekeningen van de afzonderlijke OISZ's stuitte het Rekenhof ook op "belangrijke fouten" of "significante tekortkomingen" in de algemene en in de begrotingsboekhouding. 

"Onverantwoord"

Het rapport leidde tot forse reacties van enkele parlementsleden. Voor N-VA-kamerlid Kathleen Depoorter  is het "compleet onverantwoord" dat de Riziv-jaarrekening van de jaren 2017 tot en met 2021 nog steeds niet afgesloten zijn. "Zonder neerlegging kan er ook niet worden nagegaan welke belastingmiddelen waar en voor welke doelen worden vastgelegd. Nochtans is dit essentieel. Corona is geen excuus", aldus Depoorter. 

Haar fractiegenote Frieda Gijbels hekelt dan weer de gang van zaken bij eHealth en de rol van topambtenaar Frank Robben. "Er wordt een voorschot toegekend van Ehealth aan Smals waarbij Smals de interesten bepaalt. Dit terwijl Robben topman is bij beide instellingen.” 

Reactie Riziv: actieplan

Het Riziv beklemtoont dat het laattijdig overmaken van de afgesloten jaarrekeningen niet betekent dat er geen controle en monitoring plaatsvindt: aan de beheersorganen van het Riziv wordt periodiek gerapporteerd over de evolutie van de uitgaven, en ook aan de voogdij-overheden.

Specifiek voor de sector geneeskundige verzorging wordt eind juni een voorlopige afsluiting van de rekeningen voorgelegd aan de beheersinstanties. Deze voorlopige afsluiting leidt tot een eerste financiële aanzuivering. Ook worden de beheersuitgaven van het Riziv zelf maandelijks gemonitord. Bij eventuele ontsporingen kan het Riziv of de voogdij-overheid dan ook onmiddellijk ingrijpen.

Het Riziv maakte ook een actieplan op om de afsluiting van de rekeningen te versnellen. Zo werden in 2019-2021 de rekeningen 2015-2016 en 2017 afgesloten. De jaarrekening 2018 werd afgesloten in september 2022. De jaarverslagen 2017 en 2018 zullen eerstdaags worden bezorgd aan het Rekenhof. Deze verslagen werden al goedgekeurd door het Algemeen Beheerscomité van het Riziv.

Voor 2019-2020 en 2021 en volgende werd een nieuw actieplan opgemaakt. Vanaf boekjaar 2024 dienen de sectoren hun rekeningen af te sluiten op 31 maart van het jaar X+1 en moet het jaarverslag 2024 voorliggen op 30 september 2025. 

Vanaf dat boekjaar 2024 zullen de rekeningen op tijd worden afgesloten, volgens de richtlijnen van Eurostat. Dit actieplan wordt constant geëvalueerd en bijgestuurd en dit  in overleg met de betrokken sectoren, besluit het Riziv.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.