Geneesmiddelen astma en COPD vergoedbaar op eenvoudig voorschrift (hfst I)

Vanaf vandaag (1 april) zijn de geneesmiddelen voor astma en COPD, met uitzondering van de monoklonale antilichamen, vergoedbaar op eenvoudig voorschrift. Voor de monoklonale antilichamen blijft een voorafgaande goedkeuring van de adviserend-arts wel nodig, maar de vergoedingsvoorwaarden daarvan wijzigen en soms daalt de prijs.

Vanaf 1 april 2020 zijn de geneesmiddelen voor de behandeling van astma en COPD, met uitzondering van de monoklonale antilichamen, vergoedbaar op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Voor de monoklonale antilichamen blijft een voorafgaande goedkeuring van de adviserend-arts wel nodig, maar de vergoedingsvoorwaarden daarvan wijzigen wel. Bovendien daalt de prijs van een aantal geneesmiddelen voor astma en COPD.

Het gaat over de geneesmiddelen van de ATC-klasse R03, de middelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen voor de behandeling van astma en COPD.

De ziekteverzekering zal de geneesmiddelen voor obstructieve aandoeningen van de luchtwegen terugbetalen via hoofdstuk I van de lijst van de vergoedbare farmaceutische specialiteiten. Dat wil zeggen: terugbetaling op eenvoudig voorschrift van de behandelende arts. Vóór 1 april 2020 waren die geneesmiddelen, afhankelijk van de molecule, ingeschreven in hetzij hoofdstuk I, hoofdstuk II of hoofdstuk IV. Deze wijziging geldt echter niet voor de monoklonale antilichamen.

Meer info vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.