Groen-Ecolo wil betere bescherming asbestslachtoffers

Ecolo-Groen heeft in de Kamer een wetsvoorstel ingediend voor een betere bescherming voor asbestslachtoffers. "Vandaag is het bijvoorbeeld niet mogelijk dat slachtoffers die een schadevergoeding krijgen, ook klacht kunnen indienen bij de rechtbank tegen de verantwoordelijke bedrijven. Met dit wetsvoorstel maken we een einde aan deze onrechtvaardigheid", zegt Groen-parlementslid en indiener Kristof Calvo.

Asbestslachtoffers die werden blootgesteld aan asbest op het werk, kunnen een schadevergoeding eisen bij het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's (Fedris). In andere gevallen, dus niet beroepsgerelateerd, kunnen ze een beroep doen op het Asbestfonds. Als ze dat doen, blijft het echter zeer moeilijk om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de verantwoordelijken van de asbestvervuiling. 

Met het wetsvoorstel wil Ecolo-Groen deze asbestslachtoffers meer gerechtelijke mogelijkheden geven. Dat willen de partijen bewerkstelligen via de invoering van het Franse rechtsprincipe 'onverschoonbare fout'. Van een onverschoonbare fout is sprake wanneer de verantwoordelijke van de fout op de hoogte was of had moeten zijn van het gevaar waaraan het slachtoffer van asbest was blootgesteld, en niet de nodige maatregelen heeft genomen om hem of haar te beschermen.

Daarnaast willen de groene partijen betere ondersteuning voor asbestslachtoffers. Zo stellen ze voor om een deel van de vergoeding uit te betalen als een forfaitair bedrag in plaats van een steeds terugkerende rente. 

Ook wil Ecolo-Groen dat de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de asbestblootstellingen meer gaan bijdragen aan het asbestfonds (1,01 procent van de loonmassa van hun onderneming in plaats van 0,01 procent). Vandaag wordt het asbestfonds gedeeltelijk gefinancierd door bijdragen van alle werkgevers, ook werkgevers die niet verantwoordelijk zijn voor asbest. 

"Het is onrechtvaardig dat bedrijven en werkgevers die geen rol gespeeld hebben in de asbestvervuiling evenveel zouden moeten bijdragen als de historische vervuilers. Volgens het principe 'de vervuiler betaalt' willen wij dat wie verantwoordelijk is voor de asbestvervuilingvuiling ook meer bijdraagt aan het asbestfonds. Niet meer dan logisch", aldus Calvo.

Een gelijkaardig voorstel van Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA), ook over asbest, werd wel eerder al weggestemd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.