Heel wat jongeren durven geen hulp te vragen bij psychische problemen (OZ)

1 op de 3 jongeren heeft het tijdens deze crisis moeilijk om professionele hulp te vragen bij psychische problemen. Dat blijkt uit een enquête bij 1.000 jongeren, uitgevoerd door de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Donderdag 2 december worden nog meer interessante resultaten bekendgemaakt tijdens een online symposium over de geestelijke gezondheid van jongeren.

Begin september hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen 1.000 Belgische jongeren tussen 16 en 25 jaar bevraagd over hun mentale welzijn. 35% van de jongeren die aangaven psychische problemen te hebben, geeft toe het moeilijk te vinden om (professionele) hulp te vragen. Het is vooral door deze terughoudendheid, die vaak voortvloeit uit schrik voor stigmatisering, dat jongeren geen hulp zoeken en niet omdat ze niet weten waar ze hulp kunnen vinden.

Vooral het sociale leven van jongeren heeft het hard te verduren tijdens deze crisis. 8 op de 10 jongeren (82%) geeft aan dat de coronacrisis hun sociaal leven moeilijker maakt. Bijna 1 op de 2 spreekt van heel moeilijk. Maar ook op de mentale en fysieke gezondheid van jongeren heeft de crisis een impact:

·       Ruim de helft van de jongeren (58%) geeft aan het mentaal lastig te hebben. Bijna een kwart spreekt over ‘heel lastig’. 49% zegt ook dat de coronacrisis een effect heeft op hun fysieke gezondheid. 45% van de ondervraagde jongeren ervaart heel concreet paniekgevoelens, angstaanvallen, voelt zich eenzaam, verliest zijn eetlust of spreekt van slapeloosheid.

·       4 op de 10 jongeren ondervindt fysieke problemen tijdens deze crisis (42%) zoals hoofd-, rug- of buikpijn of hartkloppingen.

·       Tot slot meldt 40% dat ze het ook financieel moeilijker hebben tijdens deze periode.

De coronacrisis lijkt meer impact te hebben op het sociale leven en het mentale welzijn van meisjes dan van jongens: meisjes zijn vaker angstig, voelen zich meer eenzaam, ervaren meer stress en zijn meer ongerust over hun toekomst.

Oproep aan de overheden

De jongeren vragen:

·       Meer aandacht voor jongeren in een kwetsbare situatie,

·       Jongeren beschermen tegen vooroordelen (stigmatisering) rond geestelijke gezondheid,

·       Meer toegankelijke en laagdrempeligere hulp voor jongeren met psychische problemen.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zelf vinden de aanpak van geestelijke gezondheid een prioriteit, die vorm krijgt in een waslijst aanbevelingen. Bijvoorbeeld dat mentale gezondheidsproblemen in dezelfde mate herkend en erkend moeten worden als fysieke gezondheidsproblemen. Steun ook via begrijpbare mental health literacy (MHL) zodat stigmatisering wordt ontkracht. Een belangrijk aandachtspunt is ook de overgang tussen zorg per leeftijdscategorie en tussen de verschillende soorten van zorg, en investeren in de opleiding van zorgverstrekkers. En uiteraard vergt dat alles voldoende middelen en een betere samenwerking tussen de verschillende overheden. Met, niet te vergeten, meer digitalisering van zorgprocessen ter ondersteuning van een lean beleid, met administratieve en operationele vereenvoudiging.

Partena en OZ, binnenkort samen Helan Onafhankelijk Ziekenfonds, bieden alvast de Luisterlijn aan: een online platform waar men terecht kan voor 5 gratis consultaties bij een klinische psycholoog voor psychologische hulp. Meer specifieke informatie over geestelijke gezondheid en terugbetalingen vind je op de website van Partena Ziekenfonds en OZ.

En morgen staat dus het symposium van de OZ gepland met als sprekers onder meer Prof. Dr. Véronique Delvenne, kinder- en jeugdpsychiater, diensthoofd HUDERF, Prof. ULB en Prof. Dr. Ronny Bruffaerts, psycholoog, Doctor in de Medische Wetenschappen, Hoogleraar Psychiatrie, KULeuven. Zij gaan in gesprek met enkele jongerenvertegenwoordigers.

Hans Klüge, Europees directeur bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke geven hun standpunt mee in een videoboodschap.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.